Die versterking van video-toesigstelsels en die inkorporering van alarmstelsels is een van die 53 maatreëls waarvoor voorsiening gemaak word in die Geïntegreerde Stedelike Veiligheidstrategie (EISU), 'n riglyndokument vir openbare veiligheidsbeleid wat in Julie deur die regering goedgekeur is.

Die resolusie van die Ministerraad dui aan dat die instelling van 'n alarmstelsel in videobewakingstelsels “n belangrike instrument van besondere belang is vir die opsporing van situasies wat vinnige optrede vereis, wat die veiligheidsmagte in staat stel om voldoende hulpbronne toe te ken in die lig van 'n moontlike bedreiging wat deur die stelsel geïdentifiseer word”.

Volgens die regering is die alarm 'n toepassing wat in die video-toesigstelsel ingevoeg is, wat, gegewe 'n stel aanwysers, “n sein aan die stelseloperateur uitstuur wat hom waarsku oor 'n risiko- of gevaarsituasie'.

As voorbeeld lui die dokument dat “die sein uitgereik word wanneer 'n voertuig op 'n sekere pad op die verkeerde pad ingaan of wanneer 'n sekere stuk bagasie op die lughawe na 'n sekere tyd geïsoleer en onbeweeglik bly”.

“Op hierdie manier kan die operateur vinniger die middele en hulpbronne aktiveer wat nodig is vir die bespeurde voorkoms”, onderstreep hy en let op die toenemende nakoming van munisipaliteite by die installering van video-toesigstelsels.

Hoë misdaadgebiede

Binne die bestek van inligting- en kommunikasietegnologieë is ander maatreëls waarvoor in die EISU voorsiening gemaak word, die skepping van 'n kriminaliteit-georeferensieprogram om die plekke met die hoogste voorkoms van misdade beter te verstaan

.

Die georeferencing van misdaad, met behulp van kontekstuele veranderlikes, laat 'n beter begrip van die verskynsel toe en die aanneming van maatreëls vir die voorkoming daarvan, wat die gebruik van die Geografiese Inligtingstelsel (GIS) platform toelaat om kriminele gebeurtenisse te karteer, georeferencing die plek, sy kwesbaarhede en wat daagliks gebeur.

“Dit is 'n belangrike instrument vir besluitondersteuning, aangesien dit ook die identifisering van (anonieme) profiele van oortreders en slagoffers moontlik maak, die tipe misdaad en geleenthede vir die voorkoms daarvan ontleed, naamlik deur die integrasie van data wat die verhouding vestig”, sê die dokument.

Nabyheidspolisiëring

Nabyheidspolisiëring is ook nog een van EISU se weddenskappe, wat die verkryging van meer mobiele diens- en sigbaarheidseenhede vestig wat dit moontlik maak om “polisiëring in gebiede met die hoogste konsentrasie mense aan te pas en te versterk”, benewens gekoördineerde patrollie-aksies met die munisipale

polisie.

EISU skep ook 'n nuwe nabyheidspolisiëringsprogram vir hoër onderwys, genaamd Veilige Hoër Onderwys, benewens die voortsetting en versterking van die Veilige Skool-, Veilige Seniors- en Veilige Sportprogramme, sowel as die uitbreiding van die projek wat gemik is op die gebiede met die hoogste konsentrasie van naglewe inrigtings.

Die geïntegreerde stedelike veiligheidstrategie, wat Donderdag in werking tree, maak ook voorsiening vir die ondertekening van nuwe plaaslike veiligheidskontrakte, “met die oog op die voorkoming van jeugmisdaad, die uitskakeling van kriminogene stedelike faktore, die vermindering van sosiale kwesbaarhede en die bevordering van burgerskap en geslagsgelykheid, die bevordering van 'n gesamentlike benadering deur verskillende sosiale akteurs tot plaaslike realiteite”.