Volgens die bevele wat in Diário da República gepubliseer is, is wysigings goedgekeur vir die magtiging vir die gebruik van video-toesigstelsels wat in 2020 goedgekeur is vir die munisipaliteite van Portimão, en Olhão, in 2022, in die distrik Faro.

In die geval van Portimão is die video-toesigstelsel in Augustus 2020 gemagtig, wat voorsiening maak vir die installering van 61 kameras, en het op 1 November 2022 in werking getree met 37 kameras, wat 'die dekking van die 24 voorheen geïdentifiseerde liggings' in 'n PSP-memorandum moontlik maak, lui in die versending.

Reeds vanjaar het die nasionale direkteur van die PSP gevra, “onder die bepalings van die wet, die uitbreiding van die bogenoemde video-toesigstelsel na vyf nuwe plekke”, 'n wysiging wat die minister van buitelandse administrasie, Maria Isabel Oneto, op 4 Augustus goedgekeur het en wat nou in Diário da República gepubliseer is.

Die Diário da República rapporteer ook oor die goedkeuring deur die minister van die “verandering van die bedryfsmagtiging van die video-toesigstelsel wat in die munisipaliteit Olhão geïnstalleer is, wat nou bestaan uit 61 videobewakingskameras”.

Ter ondersteuning van die besluit word genoem dat die 2022-bevel “die hernuwing van die bedryfmagtiging vir 'n tydperk van drie jaar van die video-toesigstelsel, bestaande uit 26 kameras”, in Olhão goedgekeur het, maar die nasionale bestuur van die PSP het gevra vir die verandering van magtiging om die stelsel te bedryf.