Volgens data wat deur die Bank of Portugal (BdP) vrygestel is, is hierdie prestasie “hoofsaaklik te wyte aan die resultate van die tweede kwartaal van die jaar”, toe die balans van die lopende en kapitaalrekeninge 1,5 miljard euro bereik het, merk die instelling onder leiding van Mário Centeno op. Tot Maart beloop dieselfde saldo 582,5 miljoen

euro.

Die afname in die tekort aan goedererekeninge en toenames in die surplusse in die dienste en kapitaalrekeninge het spesifiek bygedra tot die evolusie van die eksterne rekeninge.

Wat

die balans van goedere betref, was daar 'n afname van 531 miljoen euro in die tekort, met uitvoere wat meer groei as invoer. Terwyl die uitvoer van goedere tot Junie met 3.3% gegroei het, tot 1.2 miljard euro, het die invoer met 1.4% gestyg tot

692 miljoen.

Die balans van dienste het op sy beurt 'n toename van 3,8 miljard euro in die surplus geregistreer, met die evolusie van die reis- en toerisme-balans wat meer as die helfte van die variasie regverdig met 'n toename van 1,9 miljard euro. Die kapitaalbalans het met 725 miljoen euro gegroei, “hoofsaaklik as gevolg van die groter ontvangs van beleggingshulp en die groter oordrag van koolstoflisensies”, wys die reguleerder daarop

.

Wat die finansieringskapasiteit van die nasionale ekonomie betref, verklaar die BdP dat die eerste helfte gelei het tot 'n finansiële rekeningsaldo van 2,8 miljard euro, as gevolg van die toename in eksterne bates, wat hoër was as die toename in laste.

Nie-inwoners

Spesifiek het eksterne bates met EUR 6.6 miljard gestyg as gevolg van belegging deur openbare administrasies en banke in sekuriteite wat deur nie-inwoners uitgereik is, asook die toename in lenings wat maatskappye aan nie-inwonende entiteite verleen het

.

Aan die ander kant beloop laste 3,8 miljard euro, hoofsaaklik as gevolg van die toename in deposito's deur nie-inwoners in nasionale banke (8,1 miljard euro), wat gedeeltelik geneutraliseer is deur die vermindering in eksterne laste van die sentrale bank (-5.8 miljard euro).

Volgens die toesighouer was die sektore wat die meeste bygedra het tot die positiewe verandering in Portugal se netto bates teenoor die res van die wêreld die sentrale bank (6,9 miljard euro), algemene regering (4,4 miljard euro) en nie-monetêre finansiële instellings (EUR 1.5 miljard).

Die oorblywende finansiële en monetêre instellings en versekeringsmaatskappye en pensioenfondse het op hul beurt negatiewe veranderinge in hul netto bates getoon, onderskeidelik €8.9 miljard en €1.2 miljard.

In hierdie sin is Portugal se netto buitelandse skuld verminder van 67,6% van die BBP (161.6 miljard euro) aan die einde van 2022 tot 61.4% (154.7 miljard euro) in die tweede kwartaal van 2023. “Dit is die laagste verhouding wat sedert Junie 2007" waargeneem is, dui die BdP aan

.