In Julie beloop die belegging wat deur die verblyfpermit vir beleggingsaktiwiteit (ARI) -program ingesamel is, 57.2 miljoen euro, 30% meer as 'n jaar tevore en 27% minder as die 79.8 miljoen euro wat in Junie aangeteken is.

Vir die eerste keer sedert 2020 is China nie ingesluit in die maandelikse 'top5' van belegging volgens nasionaliteit nie.

In Julie het die VSA 16 'goue' visums gekry, die Filippyne 13, die Verenigde Koninkryk 10, Brasilië en Suid-Afrika nege elk.

In die geval van China is agt ARI's in Julie aan Chinese burgers toegeken, dit wil sê een minder as die laaste land in die maandelikse 'top5'.

Vanaf die jaar van die pandemie, 2020, tot Julie 2023, verteenwoordig China 'n belegging van 433,7 miljoen euro.

In Julie is 61 ARI toegestaan onder die kriteria vir die verkryging van vaste eiendom, in totaal 41 miljoen euro, waarvan 7,8 miljoen euro (22 'goue' visums) ooreenstem met aankope vir stedelike rehabilitasie.

Die kapitaaloordragkriterium beloop 25.1 miljoen euro, met 'n totaal van 65 ARI toegeken.

In totaal - van Oktober 2012 tot verlede Julie - is 12 497 verblyfpermitte toegestaan, met China met 5,374, gevolg deur Brasilië (1 238), VSA (729), Turkye (598) en Suid-Afrika (559).

Op 6 Julie is die regering se voorstel om nuwe verblyfpermitte vir belegging in behuising te beëindig, goedgekeur.

Die reël wat 'goue' visums ingetrek het, was een van die voorstelle in die Mais Habitaã§ã§ã£o-program en met die inwerkingtreding van die nuwe wet sal geen nuwe versoeke vir die toekenning van ARI aanvaar word nie, wat nie die moontlikheid van hernuwing van magtigings wat reeds toegestaan is, sal beïnvloed nie.

Versoeke vir die toekenning en hernuwing van verblyfpermitte vir beleggingsaktiwiteite bly geldig, insluitend dié wat “hangende voorafgaande beheerprosedures in die munisipale kamers” is op die datum waarop die wet in werking tree.

Die toekenning of hernuwing van verblyfpermitte vir gesinshereniging is ook uitgesluit van die aangenome beperking.