“Albei bestellings is van mening dat die land se behuisingsbehoeftes, wat dringend is en met vasberadenheid opgelos moet word, deur die staat se eie bevorderingsmeganismes versag moet word, sonder om die vryheid van private inisiatief te benadeel”, lui 'n verklaring.

In hul gesamentlike posisie oor die “dringende behuisingskrisis” in die land, sê argitekte en ingenieurs dat hulle bereid is om die “nodige besluite vir Portugal te bedink, te ontwerp en aan te neem om aan die ernstige bestaande behuisingsbehoeftes te voldoen”.

Hulle beweer dat hulle ewe beskikbaar is om te help met die ontwerp van “openbare beleid” wat deurslaggewend is om hierdie krisis op te los, met die argument dat hulle die vermoë het om in te gryp op die vlak van behuising, stedelike beplanning, die omgewing en die landskap, om “dink en ontwerp” oplossings.

“Dit is belangrik dat besluitnemers op nasionale, streeks- en plaaslike vlak bewus word van hierdie onvermydelike werklikheid”, lui die bestellings.

Vir organisasies wat argitekte en ingenieurs verteenwoordig, moet die staat die “hoofdrywer wees van projekte wat reageer op die behuisingsbehoeftes wat die Portugese in die gesig staar”.

“Dit is die tyd om sonder versuim op te tree”, dring die bevele aan.