“In 'n tyd waarin openbare besteding aan gesondheidsorg toegeneem het, met implikasies ook op koste vir gebruikers, veral diegene wat aan chroniese siektes ly, is dit belangrik om te beklemtoon dat, volgens Infarmed se markmoniteringsverslae”, die gemiddelde prys van generiese medisyne het afgeneem met 66% in die afgelope 17 jaar, sê die Portugese Vereniging van Generiese en Biosimilar Medicines (APOGEN).

APOGEN beklemtoon in 'n verklaring dat “dit beteken dat daar 'n beduidende afname was in die finale bedrag wat deur Portugese gesinne betaal moet word elke keer as hulle kies vir hierdie meer koste-effektiewe medisyne”.