Gevra deur joernaliste oor hierdie hipotese, het die staatshoof geantwoord: “Ek besef dat dit 'n hipotese is wat deur die Regering vir totale privatisering geopen is”.

“Ek het ook besef wat ek al verskeie kere gesê het, dat daar meer belangstellendes is as wat ek gedink het, wat beteken dat dit 'n interessante besigheid is. Dit is nie net die klassieke nie, maar daar is ander. Dit is 'n goeie teken”, het hy oorweeg.

Op die vraag of hy beswaar het teen 'n moontlike totale privatisering van TAP, het Marcelo Rebelo de Sousa verklaar: “As dit ekonomies, finansieel, vanuit 'n Portugese oogpunt, die beste oplossing is, is dit die beste oplossing”.