Hierdie maand het Metropolitano de Lisboa die proses van onteiening en tydelike beroepe begin om die uitbreiding van die Rooi Lyn van São Sebastião na Alcântara te voltooi, wat “ongeveer 20 geboue” beïnvloed het.

“In hierdie fase is ongeveer 20 geboue betrokke en is aan al die vereistes wat in die wet uiteengesit is, voldoen. Die inwoners/eienaars van die eiendomme wat gedek word, is per brief ingelig oor die voorwaardes wat Metropolitano de Lisboa voorgestel is en die onderskeie tydsberekening van die proses”, het die maatskappy aanged

ui.

As deel van die projek om die rooi lyn van São Sebastião na Alcântara uit te brei, het Metropolitano op 1 September die proses van onteiening, die skepping van administratiewe versorgings en tydelike beroepe begin, en op die oomblik vind kontakte tussen die maatskappy en alle belangstellende partye plaas.

“In die lig van die behoefte om sommige geboue wat deur die projek geraak word, beset, sal Metropolitano de Lisboa alle belangstellende partye, naamlik eienaars, huurders en maatskappye, vergoed”, het die openbare vervoermaatskappy gesê.

Sonder om waardes aan te dui, het Metropolitano verseker dat die vergoeding “in ooreenstemming met wat deur die wet bepaal word en gebaseer sal wees op die waarde wat bepaal word deur onafhanklike evalueerders wat deur die appèlhof in Lissabon aangestel is, wat prioriteit gee aan die sluiting van ooreenkomste met belangstellende partye”.

Die maatskappy het opgemerk dat dit “sover moontlik” alle bestaande geboue sal respekteer, het die maatskappy onthul dat “sommige geboue in die omgewing van Baluarte do Livramento en die toekomstige Alcântara-stasie gesloop moet word”.

“Al hierdie situasies sal vooraf behoorlik geraam en beplan word om die impak wat die bevolking veroorsaak word, te verminder,” het hy daarop gewys.

Onder die geaffekteerde geboue is die eiendom van die Stadsraad van Lissabon, naamlik Calçada do Livramento, met Metropolitano wat reeds die munisipaliteit in kennis gestel het rakende die verklaring van openbare nut, wat op 26 Julie vanjaar gepubliseer is.