Die diploma waarborg die insluiting van hierdie verkoop aan “'n belegger van skaal” in die wêreld van lugvaart wat nog gekies moet word.

Hierdie keuse wat deur die Minister van Finansies uitgelig word, behels die bereiking van prioriteite soos “die groei van TAP en die nasionale spilpunt”, “die versekering van belegging en indiensneming in hoëwaarde-aktiwiteite in die lugvaartsektor” en die versekering van die “groei van bedrywighede punt-tot-punt” wat voordeel trek uit bestaande strukture op nasionale vlak”. 'N Ander van die voorwaardes is “natuurlik” die prys.

Sodra hierdie diploma goedgekeur is, is die volgende stap om die adviseurs te kies wat die regering sal adviseer in hierdie verkoopproses en in dialoog met potensiële beleggers. Wat die skedulering betref, wys Fernando Medina op “die einde van hierdie jaar of laastens aan die begin van volgende jaar” as die sperdatum om die spesifikasies vir hierdie operasie in die Raad van Ministers aan te bied en goedkeur. “Dan sal dit die implementering en oorweging van strategiese waarde fyn definieer.”

Fernando Medina het ook uitgelig wat die regering nie van plan is vir hierdie operasie nie. “Ons is nie van plan om suiwer finansiële beleggings te lok wat sal probeer om TAP te betree om dit later te verkoop nie”, heeltemal of gedeeltelik, “en die strategiese waarde vir die land te verwyder”.

Wat nog nie gedefinieer is nie, is ook die konkrete persentasie wat die regering aan die lugredery wil verkoop. “Dit is vandag nog nie gedefinieer of dit 51, 60, 80 sal wees of selfs soos die premier reeds 100% aanvaar het nie.” Dit sal slegs “later in die proses” gedoen word op grond van wat die uitvoerende gesag as “noodsaaklik om die doelwitte te verseker wat gedefinieer word in die besluit wat deur die Raad van Ministers goedgekeur is”.

Dus, 51% is die minimum persentasie vir die verkoop van TAP, en daar is 'n reg om 5% te behou wat deur werkers verkry kan word.