September-berging volgens rivierkom was egter hoër as die gemiddelde, met die uitsondering van die Sado-, Mira-, Guadiana-, Arade- en Barlavento-bekkens. Die Barlavento-kom is steeds die een met die kleinste hoeveelheid water, net 7,7%, wanneer die gemiddelde

54% is.

Van die 60 gemonitorde reservoir het 10 waterbeskikbaarheid meer as 80% van die totale volume en 19 minder as 40% gehad.

Volgens SNIRH-data wat vandag beskikbaar is, was die wasbakke van Barlavento (7,7%), Arade (26,7%), Mira (31,2%), Sado (36,2%) minder beskikbaar.%), Ave (51,8%) en Oste (53,5%).

Die Douro-kom het die grootste volume water gehad, met 77,2% van sy kapasiteit, gevolg deur die Cávado (77,1%), Lima (75,1%), Tagus (68,2%), Guadiana (66,2%) en Mondego (63,6%).

Opbergings in September 2023 volgens rivierkom was oor die algemeen hoër as die opbergingsgemiddeldes in September (1990/91 tot 2021/22), behalwe vir die Sado-, Guadiana-, Mira-, Ribeiras do Algarve- en Arade-wasbakke.

Elke rivierkom kan ooreenstem met meer as een reservoir.