Volgens data van die National Statistics Institute (INE), gebaseer op die Personeeltabelle, kom die instituut tot die gevolgtrekking dat die mediaanwaarde van die maandelikse verdienste in 2021 in 285 (93%) van die 308 munisipaliteite nie meer as 1,000 euro oorskry het nie, wat wissel tussen 760,40 euro in die munisipaliteite Gavião en Belmonte en 1,781,36 euro in Castro Verde.

“Die mediaanwaarde van die maandelikse verdienste was laer vir vroulike TCO's (896,39 euro) in vergelyking met manlike TCO's (1,022,00 euro). Slegs in die munisipaliteite van Oeiras (1 296,49 euro), Lissabon (1 235,44 euro), Porto (1 066,00 euro) en Campo Maior (1 034,63 euro) het die mediaanwaarde van vroue se verdienste 1,000 euro per maand oorskry, dit wil sê slegs in hierdie vier munisipaliteite het 50% van die TCO's wat daar bedryf het maandelikse verdienste hoër as die verwysing”, lui die INE

bulletin.

Daar moet ook op gelet word dat die Lissabon Metropolitaanse Gebied (AML) in die jaar wat ontleed word, die grootste verskil in die mediaanwaarde van maandelikse verdienste tussen ouderdomsgroepe aangebied het: die hoogste waarde is gevind in die ouderdomsgroep van 35 tot 54 (1,225,25 euro) en die laagste in die ouderdomsgroep 16 tot 34 (1,018,32 euro). “Ondanks die substreek was waar daar die grootste verskil in mediaanmaandelikse verdienste tussen ouderdomsgroepe was, was dit ook die enigste een waar die mediaanverdienste 1,000 euro per maand in die drie ouderdomsgroepe oorskry het”.