Hierdie maatreël, wat voortspruit uit 'n PS -wysigingsvoorstel aan die Staatsbegroting vir 2024 (OE2024), is tydens die stemme in die spesialiteit goedgekeur met die PSD en PCP wat teen stem, Chega en die Liberale Ini siatief onthouding en die stem gunstig van die oorblywende partye.

Dit is betrekking 'n maatreël wat bepaal dat die jaarlikse verklaring wat belastingbetalers aan die belastingowerhede indien “alle bronne van inkomste” moet insluit, naamlik inkomste onderhewig aan vrystellingsbelasting nie ingesluit nie en “inkomste nie onderhewig aan IRS, wanneer groter as 500 euro, asook bates in lande, gebiede of streke met 'n duidelik gunstiger regime”.

Om die maatreël te regverdig, herinner die PS daaraan dat, benewens inkomste wat onderhewig is aan belastingvrystelling en nie ingesluit word nie, sekere spesiale reëls binne die omvang van die IRS voorsiening maak vir die uitsluiting van belasting van sekere inkomstebronne (of tot sekere inkomsteperkings), daarom word hierdie bedrae nie in die IRS Model 3-verklaring gerapporteer nie.

“Op hierdie manier, om groter deursigtigheid en strengheid in die verslagdoening van inkomste wat belastingbetalers verdien nie vrygestel is van die IRS Model 3-verklaring nie - geregverdig om redes van belastingontduiding - en sodoende 'n werklike illustrasie van die hele finansiële en patrimoniële situasie voorgestel, ongeag die toepaslike belastingregime - dit wil sê of hulle voordeel trek uit 'n uitsluiting of vrystellingsregime van IRS”.