Volgens die voorgestelde veranderinge kan oordragbetalings wat deur reisigers gemaak word vir pakketreise nie meer as 25% van die prys oorskry nie, wat voorsiening maak vir 'n uitsondering in geval die koste van vliegtuigkaartjies.

Aan die ander kant kan organiseerders nie volle betaling aanvra voordat 28 dae verby is voor die aanvang van die pakketreis nie.

Die Kommissie wil ook reëls stel om passasiers wat verskillende soorte vervoer gebruik, soos busse, treine en vliegtuie, op alle reise te beskerm.

Passasiers sal voordeel trek uit beter inligtingsregte voor en tydens hierdie reise, veral met betrekking tot minimum verbindingstye tussen verskillende vervoerdienste.

As die multimodale reis ingevolge 'n vervoerkontrak gekoop word, sal passasiers geregtig wees op hulp van die vervoerder in geval van verlore verbindings.

Die nuwe reëls bepaal ook dat passasiers met gestremdhede of verminderde mobiliteit bygestaan sal word wanneer hulle van een vervoermanier na 'n ander verander word.

Brussel het 'n voorstel oor passasiersregte en 'n ander oor regte in die konteks van multimodale reis aangebied.

Onge

veer 13 miljard passasiers reis elke jaar per vliegtuig, trein, bus of veerboot in die EU, met hierdie waarde na verwagting 15 miljard euro teen 2030 en byna 20 miljard teen 2050 sal bereik.