Die dokument, waaroor punte gestem is, is goedgekeur tydens 'n privaat vergadering van die munisipale uitvoerende hoof onder voorsitter van die sosiaal demokraat Carlos Moedas, wat die stemme van die PCP, Cidadãos Por Lisboa (verkies deur die PS/Livre-koalisie), Livre en BE verdien.

Die PS het ten gunste van sommige van die punte gestem en van ander ontstroom, sodat die munisipale begroting vir 2024 lewensvatbaar gemaak kan word.

Lissabon se munisipale begroting vir 2024 het 'n waarde van €150 miljoen vir behuising; €9,1 miljoen vir die gesondheidsektor; €14,3 miljoen vir maatskaplike ondersteuningsmaatreëls; 27,1 miljoen vir dagsorgsentrums en skole; €289 miljoen vir mobiliteit; 62 miljoen vir die algemene dreineringsplan en €57 miljoen om IRS aan inwoners van Lissabon terug te gee.

Aan die einde van die sessie het die president van die Lissabon-raad, en met die Lusa-agentskap gepraat het, tevredenheid uitgespreek met die goedkeuring van die dokument.

“Ek is baie tevrede omdat dit 'n rekordbegroting is. Daar is €1,3 miljard op die spel vir die versorging van die lewens van inwoners van Lissabon. Ons belangrikste prioriteit is steeds behuising. In hierdie begroting belê ons 150 miljoen in behuising alleen vir 2024, 41,5 persent bo die verlede jaar,” het die burgemeester gewys.

Die Lissabon Stadsraad se begrotingsvoorstel vir 2024 is €1.3 miljard, “redelik in ooreenstemming” met vanjaar, ondanks die bestuursbalans is “redelik laer”, het die vise-president van die munisipaliteit, Filipe Anacoreta Correia, tydens die aanbieding van die dokument op 14 November aangedui.

By die geleentheid het die persoon wat vir die afdeling Finansies verantwoordelik is, verklaar dat vir volgende jaar 'n “baie laer” waarde verwag word in terme van bestuursbalans, waarde van ongeveer €40 miljoen, toe die geskatte balansbestuur in 2023 €130 miljoen was.

Van die voorspelling van inkomste vir 2024, totaal €1,303 miljoen, word €999 miljoen in huidige inkomste verwag, €248 miljoen in kapitaalinkomste en €56 miljoen in ander inkomste.

Volgens die begrotingsvoorstel wat goedgekeur is, in terme van disagregasie van huidige inkomste (€999 miljoen), verwys die grootste aandele na direkte belasting, waarde 541,3 miljoen, naamlik 294 miljoen IMT (munisipale belasting op eiendomoordragbelasting), €99 miljoen in giere en €18 miljoen IUC (Single Circulation Tax).

In huidige inkomste word ook €139,4 miljoen verwag in oordragte, €117 miljoen in verkope van goedere en dienste, €110 miljoen in fooie, boetes en ander boetes, €74 miljoen in ander inkomste en 17,2 miljoen in eiendomsinkomste.

Filipe Correia het ook verduidelik dat die begroting vir 2024 die Herstel- en veerkragtigheidsplan (PRR) weerspieël, waarin die wêreldwye waarde van belegging tussen 2022 en 2016 670 miljoen is, verdeel deur 55 miljoen in 2022, 126 miljoen in 2023, 182 miljoen in 2024, 196 miljoen in 2025 en 111 miljoen in 2026.

Die toepassing van gemeenskapsfondse uit die PRR vereis moeite van die munisipaliteit en “ongeveer 20 persent is die mobilisering van die raad se eie pogings”, het hy bygevoeg en aangedui dat van die €670 miljoen 538 miljoen van die PRR is en 132 miljoen belegging van die Câmera is.

Dit is Lissabon se derde munisipale begroting wat deur die PSD/CDS-PP leierskap aangebied word en volgens die vise-president van die Câmera weerspieël dit 'n stel bekommernisse oor die stad, insluitend belegging vir behuising vir mense.

Die uitvoerende hoof van die Lissabon Kamer, wat bestaan uit 17 lede, waaronder sewe verkose amptenare uit die “Novos Tempos” -koalisie (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança) — die enigstes met die toegewyseerde verantwoordelikhede — drie uit PS, drie uit Cidadãos Por Lisboa (verkies deur die PS/Livre koalisie), een van Livre en een van BE.

Die munisipale begroting sal ook aan die Lissabon Munisipale Vergadering voorgelê word vir bespreking en stemming.