“Die dekreet-wet wat 'n salarispremie skep wat toegeken moet word aan jongmense wat hoër onderwys voltooi en in Portugal bly werk, is goedgekeur”, kan in 'n verklaring van die Raad van Ministers gelees word.

Die Staatsbegroting vir 2024 (OE2024) voorspel dat die waarde van onderrigfooie geen veranderinge sal ondergaan nie, maar studente sal op 'n ander manier kan voordeel trek, solank hulle in Portugal bly werk nadat hulle die kursus voltooi het.

“Met die dubbele doel om die voortsetting van hoër studies te beloon en die mees gekwalifiseerde jongmense aan te moedig om in die land te bly, sal die regering vanaf 2024 'n aansporing vir jongmense wat onlangs gegradueer het in die bedrag wat ooreenstem met een jaar onderrig per elke jaar van verklaarde werk in Portugal,” sê die verslag wat die OE2024-voorstel vergesel het.

Met 'n begroting van ongeveer €215 miljoen sal die maatreël die 250 000 studente dek wat vanjaar 'n bakalaureusgraad, geïntegreerde meestersgraad of graad in openbare en private hoëronderwysinstellings voltooi het.

Jongmense sal geregtig wees op 'n terugbetaling van die bedrag gelykstaande aan die onderrigfooi oor 'n tydperk gelykstaande aan die aantal jare van die kursus, tot vier jaar vir gegradueerdes, tot ses jaar in die geval van geïntegreerde meestersgrade en twee jaar vir meestersgrade.

Die enigste voorwaarde is dat hulle gedurende daardie tydperk in Portugal werk.

“Die maksimum bedrag sal tot €697 miljoen wees vir elke jaar van werk vir geïntegreerde meestersgrade en meestersgrade en tot €1,500 vir meestersgrade”, sê die verslag.