Die verslag van die Europese Sentrum vir Siektebeheer (ECDC) wat in verband met die WêreldVIGSdag vrygestel is, sê dat MIV-infeksie “steeds miljoene mense beïnvloed”.

“Die aantal vroue wat gediagnoseer is, het met 26 persent in die WGO se Europese streek afgeneem, van 52 788 in 2013 tot 39 070 in 2022 en die aantal mem wat gediagnoseer is, het met 21 persent afgeneem, van 90,208 tot 71 118”, dui die verslag aan.

Verlede

jaar is 110 496 MIV-diagnoses aangemeld, die meerderheid in Oos-Europa (72 persent), veral in Rusland en die Oekraïne. Die Wes- en Sentraal-streke het ook gevalle aangemeld (onderskeidelik 10 persent en 8 persent).

In die lande van die Europese Ekonomiese Gebied (EEA), wat die Europese Unie (EU) insluit, is 22 995 nuwe diagnoses aangemeld.

Die WHO-Europese streek teken meer as 2,4 miljoen gevalle aan wat in die afgelope 30 jaar gediagnoseer is en meer as 620 000 mense in die EU/EEA.

“Die algehele tendens weerspieël grootliks die situasie in Rusland waar diagnoses sedert 2019 met 31 persent afgeneem het. Die oorblywende lande het beduidende variasies gesien, veral in 2022 toe verskeie lande dramatiese toenames gesien het in die aantal gediagnoseerde gevalle wat uit Sentraal- en Oos-Europa afkomstig is, insluitend vorige positiewe gevalle,” sê die verslag.

Aan die ander kant is 'n afname van meer as 50 persent aangeteken onder mans in Italië, Luxemburg, Nederland en Portugal. Onder vroue is die grootste afname tussen 2013 en 2022 in Italië, Nederland, Portugal en Roemenië waargeneem.

Die WHO-Europese streek het steeds 'n toename van 4,2 persent aangeteken in vergelyking met 2021, maar diagnoses is 20,5 persent laer as in 2019, voor die COVID-19-pandemie. In die EU/EEA het gevalle tussen 2021 en 2022 met 30,8 persent toegeneem, maar het afgeneem in vergelyking met 2019

.

“Verskeie faktore dra by tot die verskille in MIV-infeksietendense tussen 2021 en 2022, insluitend die hervatting van toesigheidsaktiwiteite, die uitbreiding en bekendstelling van nuwe toetsstrategieë in baie lande, migrasiepatrone, die opheffing van Covid-19-beperkings en die toestroming van vlugtelinge, veral uit die Oekraïne”, word uitgelig.

Verder het die toename in vorige positiewe diagnoses volgens die verslag 'n belangrike rol gespeel in die definisie van die epidemiologiese profiel van MIV in Europa, hoofsaaklik in die EU/EEA en die Westelike streek.

“Heteroseksuele kontak het in 2022 na vore gekom as die prominente oorsaak van MIV-oordrag, veral by vroue”, en voeg by dat “ten spyte van 'n afname in MIV-diagnoses onder mans (MSM) sedert 2014, daar in 2022 'n effense toename was, veral onder die MSM van migrerende oorsprong”.

Met 'n laat diagnose het ongeveer die helfte (50,6 persent in die WGO-streek, 47,9 persent in die EU/EEA) van mense wat in 2022 gediagnoseer is, “CD4-seltelling onder 350 per mm3" gehad.

MIV-oordrag onder mense wat dwelms inspuit bly steeds op 'n lae vlak in die meeste EU/EES-lande, met 'n klein toename in die aantal gediagnoseerde gevalle wat in 2022 waargeneem is.

“Hierdie toename is aansienlik laer as dié wat in ander oordragwyse waargeneem word, danksy die teenwoordigheid van goed gevestigde tekens en effektiewe skadeleverminderingsprogramme in die meeste EU/EES-lande. Hierdie effense toename kan toegeskryf word aan vorige positiewe diagnoses, aangesien 24,4 persent van alle individue wat deur middel van dwelminspuiting besmet is, in hierdie kategorie val”, dui die dokument aan

.

Hierdie effense toename is in die meeste EU/EES-lande aangeteken, hoewel Oostenryk, Ciprus, Griekeland, Portugal en Roemenië 'n afname van meer as 30 persent beleef het.

Tien lande, waaronder Portugal, het konsekwent data aangemeld oor MIV-toetse wat tussen 2013 en 2022 uitgevoer is, uitgesluit ongekoppelde anonieme toetse en bloedskenkingstoetse.