Na die bekendstelling van die National Statistics Institute (INE) se skatting dat die gemiddelde inflasie oor die afgelope 12 maande, behuising uitgesluit, vir November 5% was, het die regering aangekondig dat pensioene sal styg.

In hierdie verband sal pensioene tot 1018 euro 'n styging van 6 persent sien. Pensioene tussen 1018 en 3055 euro sal met 5,65 persent styg. Aan die ander kant sal pensioene van meer as 3055 euro 'n styging van 5 persent sien

.

Meer vo

ordele om te styg

Daar is meer


voordele wat sal styg, wat die geval is van die sosiale voordeel vir insluiting, afhanklikheidsaanvullings en sterfsvoordele, beperkings op die gesinsvoordele hakies en perke (minimum en maksimum) vir werkloosheidsvoordele,” het hulle gesê.

Volgens die regering sal die verwysingswaarde vir die Solidariteitsaanvulling vir bejaardes (CSI) en die maatskaplike voordeelaanvulling vir insluiting (PSI) styg van 5,858,63 tot 6,608,00 euro per jaar en die maatskaplike invoegingsinkomste (RSI) van 209.11 tot 237,25 euro per maand.


D

aarbenewens sal die gesinsvoordeel met 22 euro verhoog word in vergelyking met 2023 en “met minstens 33 euro in enkelouergesinne, waar dit met 50 persent in alle hakies verhoog sal word”. Hierdie verhogings word uiteengesit in ordinansies, wat op publikasie wag en op 1 Januarie 2024 in

werking tree.