Die Nasionale Padveiligheidsowerheid (ANSR) en Brisa Autoestradas het 'n verbintenis onderteken binne die omvang van die Nasionale Padveiligheidstrategie Vision Zero 2030, wat daarop gemik is om die aantal sterftes teen 2030 met 50% te verminder.

Die Nasionale Padveiligheidstrategie, wat nooit deur die regering goedgekeur is nie, sal deur veeljaarlikse aksieplanne geïmplementeer word, met die verbintenis tussen ANSR en Brisa die eerste ooreenkoms wat binne die omvang van hierdie nasionale strategie onderteken is.

Hierdie ooreenkoms bepaal die maatreëls wat albei partye onderneem om in die tweejaarde 2024-2025 uit te voer sodat hul doelwitte vir 2030 bereik kan word.

Deur in te teken op die 'Vision Zero 2030-verbinding' onderneem Brisa Autoestradas om die padveiligheidsbestuurstelsel in 2024 en 2025 te ontwikkel, met 'n beraamde belegging van vyf miljoen euro.

Die aanvaarding van beste internasionale praktyke in die gebruik van nuwe toerusting om tekens te versterk, deelname aan veldtogte vir die aanvaarding van veilige gedrag deur bestuurders en die uitvoering van regstellende maatreëls wat geïdentifiseer is in die Nasionale Plan vir Ongelukakkumulasiesones en inspeksies wat deur ANSR uitgevoer word, is ander maatskappy

Ook binne die omvang van hierdie ooreenkoms sal ANSR 'n stel maatreëls ontwikkel vir 'n beraamde belegging van twee miljoen euro, wat die voorbereiding van die Nasionale Plan vir Identifikasie van ongelukkoophoping gebiede, padveiligheidsinspeksies beklemtoon met die uitreiking van aanbevelings vir die verbetering van veiligheid en uitvoer van inligting- en bewustheid veldtogte vir die aanvaarding van veilige gedrag deur bestuurders.

Volgens ANSR sal die maatreëls wat in die ooreenkoms voorsiening gemaak word, elke ses maande gemonitor word, met monitering van die skedule en koerse van bereiking van uitvoeringsaanwysers en sleutelprestasie-aanwysers.

Die jaarlikse moniteringsverslag van die Vision Zero 2030-strategie sal jaarliks uitgevoer word, waaraan Brisa Autoestradas sy onderskeie bydraes sal lewer.

Die president van die uitvoerende komitee van die Brisa-groep, António Pires de Lima, het met die Lusa-agentskap gesê dat die verbintenis wat vandag onderteken is, “'n reis volg wat Brisa nog altyd in samewerking gevolg het” met entiteite op die gebied van padveiligheid met die doel om ongelukke en sterftes op snelweë te verminder.

Vol@@

gens Pires de Lima het ongelukke op snelweë wat deur Brisa toegeskryf is, die afgelope tien jaar met 50% afgeneem en met ongeveer 25% afgeneem in vergelyking met 2019-data, terwyl die getalle op ander paaie gestabiliseer het. Die

verantwoordelike persoon het behou dat hierdie afname verband hou met 'n stel maatreëls en “baie daarvan uit Brisa se

eie belegging”.

Onder die maatreëls het hy die masjiene uitgelig wat bestuurders of mense wat by Brisa werk kan beskerm wanneer daar onderhoudswerk is, blinde kolle verminder en radars in blinde kolle kan installeer, aangesien oormatige spoed steeds die hoofrede vir ongelukke op snelweë is.

Die Vision Zero 2030 Nasionale Padveiligheidstrategie is van plan om op drie gebiede op te tree: houdings en gedrag, swart kolle op nasionale en munisipale paaie en om na ongelukverligting te werk.