Die afname in watervolume is gesien in die Douro-, Mondego-, Arade-, Mira-, Ave- en Lima-wasbakke en die toename in die Tagus-, Guadiana-, Sado-, Oeste- en Cávado-wasbakke, dui die maandelikse verslag van die Nasionale Waterhulpbron-inligtingstelsel (SNIRH) aan.

Die Barlavento-bekken het einde November teen dieselfde waarde gebly as op die laaste dag van Oktober, 7,6 persent van die kapasiteit, en is steeds die een wat die minste water op die vasteland van Portugal stoor.

Na Barlavento is die Arade -wasbakke, met 24,7 persent, en Mira, met 30,8 persent, diegene wat die minste water behou.

Met die grootste hoeveelheid water wat gestoor is, is die Cávado-bekken, met 88,4 persent, gevolg deur die Ave-bekken, met 81 persent, en die Douro-bekken, met 79,5 persent.

Die wasbak wat die grootste opgehoopte waterverlies gehad het, was Ave, wat van 99,6 persent aan die einde van Oktober tot 81 persent aan die einde van November gegaan het. Die een met die grootste wins was Cávado, wat van 83.3 persent tot 88,4 persent van die kapasiteit gegaan

het.

Die maandelikse bergingsverslag vir reservoir in die vasteland van Portugal sê ook dat van die 60 reservoir wat gemonitor is, 15 op die laaste dag van November waterbeskikbaarheid meer as 80% van die totale volume en 17 beskikbaarheid onder 40 persent gehad het.

Elke rivierbekken kan ooreenstem met meer as een reservoir.

Die SNIRH-verslag lui dat die stoorplekke van die rivierbekken verlede maand hoër is as die Novembergemiddelde (1990/91 tot 2022/23), met die uitsondering van die Mondego-, Sado-, Guadiana-, Mira-, Ribeiras do Algarve- en Arade-bekkens.