Hierdie dokumente word aangevra deur eiendomsagente wat beweer dat hulle die nakoming van huurkontrakte met verhuurders verseker.

Verbruikers rapporteer egter dat hierdie vraag gemaak word selfs voordat hulle enige huurkontrakte onderteken het, sonder dat daar enige kontraktuele verhouding tussen hulle en die eiendomsmaatskappy gevestig is.

In 2018 is 'n wetsontwerp gepubliseer wat die model vaste eiendomsbemiddelingskontrak met algemene kontraktuele klousules goedkeur, wat die identifikasie van die besigheid, die identifisering van die eiendom, die belange en koste, die kontrakregime, die betaling, die verkryging van dokumente wat nodig is vir die verwesenking van die besigheid, waarborge vir bemiddelingsaktiwiteit, die termyn van die kontrak en die plig van samewerking en verpligtinge van die tweede party insluit.

Ook volgens hierdie besluit moet die toekomstige huurder saamwerk met die agent om al die nuttige inligting te verskaf. DECO stem egter nie saam dat dokumente soos belastingopgawes en betaalbroeke aangevra kan word sonder om die beginsels wat in die Algemene Databeskermingsregulasie (GDPR) uiteengesit is,

te oortree nie.

Alle data wat versamel word, moet voldoende, relevant en beperk wees tot wat nodig is, asook vir spesifieke, eksplisiete en wettige doeleindes gebruik word, en kan nie verder verwerk word op 'n manier wat onversoenbaar is met daardie doeleindes nie.

Vroeë huur

betalings

Daar is al hoe meer klagtes, sowel as bekommernisse en twyfel rakende die vroeë betaling van huur en die bedrae sekuriteitsdeposito's.

Die staatsbegrotingswet in 2023, wat 'n wysiging aan die burgerlike wetgewing ingestel het, stel nuwe regime vir hierdie twee aangeleenthede in. As daar dus 'n skriftelike ooreenkoms is, kan die huur vooraf betaal word vir 'n tydperk van hoogstens twee maande nie, en die verhuurder kan slegs die huurder vra vir 'n deposito van hoogstens twee huurte nie.

DECO is teen die versoek om geld van die toekomstige huurder om 'n eiendom te besoek, aangesien dit nie in hierdie regime ingesluit is nie, en dit het ook nie 'n huidige wetlike raamwerk nie. Die vereniging voer aan dat regsoplossings vir hierdie tipe sake ontwikkel moet word.

As jy op soek is na 'n huis en vrae soos hierdie het, kontak asseblief DECO. Stuur jou klagte aan DECO via whatsapp +351 966 449 110 of via kontakvorm en help DECO om aan die bekwame owerhede te rapporteer die behoefte aan beter regul

ering.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins