Volgens Pord ata, die databasis- en statistiekbladsy oor Portugal en Europa, is tans 24% van die totale aantal inwoners in Portugal 65 jaar oud of ouer.

“Die inversie van die demografiese piramide is een van die grootste uitdagings van die 21ste eeu in Europa, veral in Portugal, waar die gewig van die bevolking ouer as 65 jaar toegeneem het. Vandag is hulle verantwoordelik vir 'n kwart (24%) van die totale aantal inwoners in die land, toe dit 'n dekade gelede 19% was”.

Vol

gens data van 2022 was 57% van die burgers in hierdie ouderdomsgroep vroue, wie se gemiddelde ouderdom 76,1 jaar was.


Slegs 13% het berig dat hulle sekondêre onderwys voltooi het, en 6% werk nog steeds. Op sy beurt was 68% tevrede met hul lewens

.

Volgens Pordata sal die aantal burgers van 65 jaar of ouer in Portugal aanhou styg. Dit is omdat, as mense ouer as 85 in 1991 net 7% van die bevolking ooreenstem, het hierdie syfer in 2022 tot 15% toegeneem. Teen hierdie tempo word dus beraam dat 23% van die bevolking in 2050 ouer as 85 jaar oud sal wees.