Portugal bly een van die belangrikste verbruikers van hernubare elektrisiteit in die Europese Unie (EU), ondanks hulle nie Swede, Denemarke en Oostenryk kon oortref wat in 2022 die grootste verbruikers van hierdie energie was nie.

Volgens data wat deur Eurostat vrygestel is, kom die meerderheid van die bruto elektrisiteitsverbruik in Portugal in 2022 uit hernubare bronne, ongeveer 61%. 'N Toename in vergelyking met die vorige twee jaar, toe hierdie verbruik ongeveer 58% verteenwoordig het.

In Swede kom ongeveer 83% van die elektrisiteitsverbruik uit hernubare bronne, met hidro- en windkrag die belangrikste dryfvere. In Denemarke verteenwoordig 'groen' elektrisiteitsverbruik ongeveer 77% en in Oostenryk daal hierdie syfer tot 74,7%. Meerderheidspersentasies is ook aangeteken in Kroasië (55.5%), Letland (53.3%) en Spanje (50,

9%).

Soos hierdie lande, teken Finland en Duitsland - albei met 47% - Roemenië (43%) en Griekeland (42%) ook 'groen' elektrisiteitsverbruiksvlakke bo die Europese gemiddelde. Die Europese statistiekkantoor beskryf dat hierdie gemiddelde tussen 2020 en 2021 in die orde van 37% gebly het, nadat dit in 2022 tot 41% gestyg het. In totaal het hernubare energiebronne 'n toename van 5,7% tussen 2021 en 2022 geregistre

er.

Elektrisiteit uit hernubare bronne is ver voor ander bronne, soos kern (minder as 22%), gas (minder as 20%) of steenkool (minder as 17%).

Windenergie en hidroelektriese energie verteenwoordig meer as twee derdes van die totale elektrisiteit wat uit hernubare bronne geproduseer word (onderskeidelik 37,5% en 29,9%). Die oorblywende een derde van elektrisiteit kom uit sonenergie (18,2%), vaste biobrandstof (6,9%) en ander hernubare bronne (7,5%). Eurostat dui ook aan dat sonenergie die vinnigste groeiende bron is: in 2008 verteenwoordig dit slegs 1% van die elektrisiteit wat in die EU ver

bruik is.