Hierdie inisiatief kom ná die “behoefte om te reageer op die toename in die aantal migrante wat woon en/of werk in die gemeentes naaste aan die hoofkwartier van die munisipaliteit”, wat tussen 2011 en 2021 van 278 tot 607 gestyg het, volgens voorlopige resultate SENSUS 2021. Die meeste migrante wat na die streek kom, kom uit lande wat nie deel uitmaak van die Europese Unie nie.

Om 'n fisiese afspraak met CLAIM te skeduleer, wat op Maandae van 09:00 - 12:30 en 13:30 - 16:30 oop sal wees, moet die migrante die sentrum per telefoon (+351 251 708 020) of e-pos kontak. CLAIM se hoofdoel is om “ondersteuning en algemene inligting te verskaf op verskillende gebiede, soos regularisering, nasionaliteit, gesinshereniging, behuising, vrywillige terugkeer, werk, gesondheid, onderwys, onder ander alledaagse kwessies”, het die muni

sipaliteit gesê.

'N Sosiale navorsing wat in 2022 deur Vila Nova de Cerveira se kamer uitgevoer is, het aan die lig gebring dat die immigrantebevolking wat in die munisipaliteit woon, meestal mans is met 'n hoë vlak van onderwys en 'n ouderdomsbereik tussen 20 en 49 jaar oud. Boonop toon dieselfde studie dat byna die helfte van die migrante 'n huis deel met “ander lede van die huishouding (eggenoot, kinders of ouers), waarvan die meeste in die Unie van Gemeentes Campos en Vila Meã woon, wat verklaar word deur hul werksaanbod in die nywerheidsgebied, en in die Unie van Gemeentes van Vila Nova de Cer

veira en Lovelhe.”

'N Ander inisi

atief wat deur die munisipaliteit Vila Nova de Cerveira aangebied is om die immigrante wat na Portugal kom, te ondersteun, was die belegging in PLA - Portugese ontvangstaal - klasse wat “die sertifisering van 74 migrante (vlak A1-A2) van 11 nasionaliteite goedgekeur het, wat hulle in staat stel om hul verblyfpermit te hervalideer.” Portugese kursusse, kulturele geleenthede en partytjies is van kardinale belang vir die integrasie van die migrante in Portugal, het die Kamer gesê.