Na die pandemiekrisis was die moraal van respondente in Portugal en Europa in die algemeen optimisties. Internasionale konflikte, inflasie en 'n afname in koopkrag het hierdie gevoel egter omgekeer. Dit is wat die Europese Barometer van 2024 onthul, uitgevoer deur Observador Cetelem - 'n kommersiële handelsmerk van die BNP Paribas Personal

Finance -groep. Aan

die begin van 2024, met betrekking tot die persepsie van die land se situasie, het respondente in Portugal 'n telling van 4,8/10 punte gegee (-0,1 punte in vergelyking met 2023), die laagste waarde onder die 10 lande wat ondervra is, en 0,3 punte onder die Europese gemiddelde. Wat persoonlike moraal betref, het respondente in Portugal die telling van verlede jaar gehandhaaf: van 5.7. Wat ons laat glo dat burgers aangepas het, ondanks die probleme en uitdagings van die afgelope jaar.

Hierdie data stem ooreen met wat deur Observador Natal 2023 vrygestel is, ook deur Cetelem, waarin 37% van die respondente in Portugal die ekonomiese situasie destyds as erger as 'n jaar gelede beoordeel het en slegs 16% die jaar 2023 as “baie positief” beoordeel het. Verder het 49% aan die einde van verlede jaar 'n negatiewe mening oor hul persoonlike situasie uitgespreek en 81% 'n negatiewe mening uitgespreek oor die huidige situasie in die land

.