Hierdie Ruitersentrum, gesertifiseer deur die Portugese Ruiterfederasie, is die eerste in die Planalto Mirandês-streek en sal werk in die Ruimte vir die Bevordering en Valorisering van Verenigings en Outochthone Rasse (EPVARA) met 'n kapasiteit vir 500 mense sitplek, in 'n arena met ongeveer 1,618 vierkante meter bruikbare oppervlakte.

Die raadslid van die munisipaliteit Mogadouro, Márcia Barros, het aan Lusa gesê dat die buitelugruimte van EPVARA aan die Associação Centro Hípico de Mogadouro gegee is, 'n bestaande gebou waarvan die aktiwiteit klein was en wat nou hippoterapie kan insluit, benewens die onderrig van hippoterapie en ry, in verskillende formate.

“Die munisipaliteit Mogadouro ondersteun hierdie inisiatief deur middel van verenigings om 'n sport te bevorder wat deur sy kuns en kontak met die perd - 'n dier wie se adel onbetwyfelbaar is, die gebalanseerde vorming van die individu verbeter en die verskeidenheid opsies in terme van kulturele en sportaktiwiteite verder uitbrei”, het die burgemeester aangedui.

João Moreira, lid van die Associação Centro Hípico de Mogadouro, het gesê dat die idee om 'n ruitersentrum in hierdie Trás-os-Montes dorp te skep, in 2018 ontstaan het toe die vereniging gestig is.

“Met die opening van EPVARA in Oktober 2023 het 'n ruimte ontstaan waar die Ruitersentrum 'n werklikheid kon word. Die vereniging het 'n vennootskapsprotokol met die munisipaliteit voorgestel, wat onmiddellik goed ontvang en met entoesiasme beskou is”.

Die Mogadouro Ruitersentrum is verbonde aan die Portugese Ruiterfederasie.


Die aktiwiteitsplan sluit ryklasse in, met ongeveer 30 studente wat reeds ingeskryf is, perd- en karrette, galas en deelname aan verskeie ruiterinisiatiewe.

Vir nou word die perde op die dae van die aktiwiteite na die plek vervoer, met die Mogadouro munisipaliteit belowe om akkommodasie vir die perde te installeer sodat hulle op die plek kan bly waar die Ruitersentrum geleë is.

Die munisipaliteit Mogadouro het 1,3 miljoen euro in EPVARA belê daarop gemik om inheemse rasse te bevorder wat bedoel is vir aktiwiteite wat verband hou met landbou- en veemarkte.