Die getal word uitgelig deur die Private Hoër Onderwysvereniging (APESP), wat bepaal dat hierdie instellings reeds ongeveer 'n kwart van die totale aantal studente op hierdie onderwysvlak dek.

“Hierdie sektor, wat ongeveer 20% van die totale aantal studente op hierdie vlak van onderwys verteenwoordig, is nou gefokus om op die uitdagings van die toekoms te reageer”, sê die vereniging, wat internasionalisering as een van die “primêre doelwitte” vir die volhoubaarheid van onderwys hoër onderwys in Portugal identifiseer.

Dit neem die neiging om die Portugese jong bevolking te verminder, met die beraam van die president van APESP, António Almeida Dias, dat daar vanaf 2030 meer en meer plekke in universiteite sal wees wat gevul moet word weens 'n gebrek aan studente. “Ons moet na internasionalisering kyk as 'n geleentheid om op 'n volhoubare manier te groei”, dring daarop aan die persoon in beheer

.