In totaal is 20 966 hoëronderwysinstellings van regoor die wêreld geëvalueer, 435 meer as in die vorige jaar, en uAlG verskyn in posisie 1309, met 'n algehele telling van 68,9, en in die ondersoek is dit 1,255 op rang geplaas.

S

edert 2012 publiseer CWUR die enigste akademiese ranglys van universiteite wêreldwyd, wat die kwaliteit van onderwys assesseer; en werkbaarheid, gebaseer op die professionele sukses van voormalige studente; kwaliteit van onderwyspersoneel; en navorsingsprestasie. Objektiewe aanwysers word gebruik vir die vier fundamentele pilare onderliggend aan die klassifikasiemetodologie (onderwys, werkbaarheid, onderwyspersoneel en navorsing), sonder om op opnames en data-aanbieding deur universit

eite te vertrou.