“Daar is steeds 'n afwaartse tendens in die persentasie gebruikers met 'n familiedokter toegewys, en groot heterogeniteite op streeksvlak, met 'n impak op aanwysers van toegang tot gesondheidsorg wat in primêre gesondheidsorgeenhede (PHC) verskaf word”, waarsku die Gesondheidsregulatoriese owerheid (ERS) in 'n moniteringsverslag wat vandag vrygestel is.

Volgens gegewens van die deursigtigheidsportaal van die Nasionale Gesondheid sdiens (SNS) wat deur die Lusa-agentskap geraadpleeg is, het 1 565 880 gebruikers einde April vanjaar nie 'n huisdokter op die vasteland van Portugal gehad nie, 26 658 meer as in die vorige maand.

ERS-monitering van toegang tot CSP's dui daarop dat 24.6% van die gebruikers wat by LVT ingeskryf is, verlede jaar nie 'n huisdokter toegeken het nie, 'n persentasie wat toegeneem het in vergelyking met 18.2% in 2021 en 19,2% in 2022.

Die Algarve is die tweede streek op die vasteland van Portugal met die meeste mense sonder toegang tot 'n algemene en gesinsgeneeskundige spesialis, 'n scenario wat ook die afgelope drie jaar negatief ontwikkel het - 15,1% in 2021, 17,6% in 2022 en 20% in 2023.

Volgens ERS-data was daar in Alentejo die grootste persentasietoename in mense sonder 'n familiedokter - agt persentasiepunte -, wat gestyg het van 9.4% in 2021 tot 17,3% in 2023.

By die sentrum het die aantal mense wat geregistreer is, maar sonder 'n familiedokter wat toegewys is, van 2021 tot 2023 toegeneem van 6% tot 12,6%.

Die Noord-streek val positief uit in hierdie aanwyser, aangesien slegs 2,3% van die gebruikers wat in gesondheidsentrums geregistreer is, die afgelope jaar nie 'n huisdokter gehad het nie, 'n effense toename in vergelyking met 1.9% in 2021 en 2. 2% in 2022.

Aan die einde van 2023 het 83.5% van gebruikers wat by die CSP ingeskryf is, 'n familiedokter op die vasteland van Portugal toegewys, wat steeds 'n afwaartse neiging van 2.1 punte in vergelyking met 2022 en 5.3 punte in vergelyking met 2021 gesien het.

Die Noorde het die hoogste persentasie geregistreerde gebruikers gehad met 'n familiedokter toegewys (97,6% in 2023), terwyl hierdie syfer in LVT tot ongeveer 70% daal.

Volgens data van die regulerende entiteit het die gebruikskoers van mediese konsultasies in 2023 69% bereik, met alle streke wat hierdie afwaartse tendens gevolg het.

“Vergelyk die persentasies gebruikers met gesinsdokters met die gebruiksyfers van konsultasies, word beklemtoon dat die LVT- en Algarve-streke die laagste tariewe in alle jare wat in hierdie aanwysers ontleed is, wat daarop dui dat die beskikbaarheid van gesinsdokter 'n belangrike faktor verteenwoordig wat toegang tot PHC in die NHS bevorder”, waarsku die ERS.

In 2023 het mediese konsultasies van aangesig tot aangesig met 3,7% toegeneem, volgens dieselfde tendens as in 2022, maar steeds laer in aantal as dié wat in 2019 aangeteken is (20,715,482).

Mediese konsultasies nie-aangesig van aangesig tot aangesig het 'n afname van 6,3% in 2023 geregistreer, vergeleke met 2022, ook volgens die tendens in 2022.

Die vergelyking van hierdie data “blyk daarop dat 'n verandering in die manier waarop gesondheidsorg verskaf word, met die versterking van mediese konsultasies van aangesig tot aangesig tot nadeel van nie-aangesig van konsultasies, en aan die ander kant bevoordeel nie-aangesig verpleegkonsultasies, in vergelyking met aangesig van aangesig”, dui die regulerende entiteit aan.

Wat ondersoeke vir onkologiese siektes betref, met die uitsondering van mammogramme, wat 'n afname in 2023 geregistreer het, het die oorblywende bevolkingsgebaseerde ondersoeke wat ontleed is (kolpositologie en dikderm- en rektale kanker) toegeneem, wat almal hoër waardes geregistreer het as in 2019.

Volgens ERS, met inagneming dat die Noorde beter aanwysers het en die streek is met die hoogste persentasie model B Gesinsgesondheidseenhede, kan die “beter prestasie daarvan geassosieer word met die organisatoriese model van hierdie eenhede”.

Wat die hervatting van sorgaktiwiteite betref, het die ERS bevind dat “dit nie moontlik was om die vlakke van 2019 te herstel nie”, die jaar voor die Covid-19-pandemie, in die aanwysers van aangesig -aangesig konsultasies (medies en verpleegkunde), konsultasies dokters tuis, persentasie pasgeborenes met verpleeghuise tot 15 dae en konsultasies as gevolg van griep.