Daar is bevestig dat jongmense tot die ouderdom van 35 kan voordeel trek uit vrystelling van IMT en stempelbelasting wanneer hulle 'n eerste huis tot 316,772 euro aankoop - ongeag hul inkomste -, asook die openbare waarborg van tot 15% van die verkrygswaarde, met die limiet van 450 000 euro.

Die maatreëls is aangebied deur die eerste minister, Luís Montenegro, aan die einde van 'n Raad van Ministers wat in Braga gehou is en toegewy aan die jeug. Die regering se doel is dat dit vanaf 1 Augustus in werking moet tree.


Vrystelling van IMT- en stempelbelasting

'n Totale vrystelling van IMT- en seëlbelasting word voorspel vir huise tot die 4de IMT-hakel, dit wil sê tot 316,772 euro. Vir huise van hoër waarde, het Luís Montenegro verduidelik, sal daar 'n vrystelling wees op die gedeelte tot 316,772 euro, met belasting wat betaal word op die gedeelte tussen 316,772 euro en

633,453 euro.

Die regering sal munisipaliteite finansieel vergoed vir hierdie verlies aan inkomste, volgens die minister van jeug en modernisering, Margarida Balseiro Lopes.

Die minister het bygevoeg dat die maatreël nog in die parlement wetgebring moet word, maar op 1 Augustus moet begin. Aanvanklik moet die vrystellingsversoek persoonlik by die Finansiesdienste gemaak word.

Die waarde waarop IMT gehef word, is die hoogste tussen wat in die eiendomsregister verskyn (dit wil sê die belastingbatewaarde van die huis wat transaksie gedoen word) en die boende waarde (dit wil sê die verkoopwaarde).


Openbare waarborg van tot 15% van die verkrygswaarde 'n Openbare waar

borgmeganisme van tot 15% van die eiendomsverkrygingswaarde is ook goedgekeur, met 'n verkrygingslimiet van 450 duisend euro.

Die openbare waarborg is gerig op jongmense tussen 18 en 35 jaar oud, met inkomste tot die 8ste inkomstebeugel van die IRS, dit wil sê 81 199 euro jaarlikse belasbare inkomste.

Om voordeel te trek uit die maatreël, kan jongmense nie eiendomseienaars wees nie en kan nie reeds voordeel trek uit openbare waarborge nie.

Benewens die perke wat verband hou met ouderdom, transaksiewaarde en inkomstebeugel, vereis toegang tot hierdie openbare waarborg ook dat jongmense 'n belastingdomisiel in Portugal moet hê.

'N Ander voorwaarde is dat die staatswaarborg bedoel is om die bank in staat te stel om die hele transaksieprys van die huis te finansier. Onthou dat die reëls wat tans in krag is, bepaal dat krediet nie 90% van die waarde van die huis kan oorskry nie (wat vir hierdie doel as die laagste waarde tussen die verkrygswaarde en die beoordelingswaarde beskou word)

.