Aan die einde van 'n buitengewone Raad van Ministers het die minister van die presidentskap, António Leitão Amaro, aangekondig dat die uitvoerende hoof 'n einde sou maak aan die dwangverhuring wat voorsiening gemaak word in die Mais Habitação-program, van die vorige sosialistiese regering, wat hy reeds sy voorneme aangekondig het om te herroep.

“Dit is 'n nuwe regime waarin die plaaslike inisiatief dit moontlik maak om na herstel te versnel, te identifiseer en beskikbaar te stel, hetsy vir behuising of vir ander relevante openbare doeleindes, soveel honderde openbare eiendomme in die staat wat tans ledig is, terwyl daar soveel mense sonder huise of huise is wat te duur is”, het die minister gesê.

Leitão Amaro het onthul dat dit aan munisipaliteite sou wees om “vrywillig”, self of met private ontwikkelaars, vakante of ondergebruikte openbare eiendomme te identifiseer en dan aan die staat aanbied, naamlik deur Enamo, 'n gebruiksprojek “vir 'n openbare doel wat by die munisipaliteit se verantwoordelikhede pas en deur mense tot gevolg kan word”.

Die regeringsamptenaar het beklemtoon dat hierdie “groen pad” vir plaaslike owerhede vrywillig is en dat elke projek wat ontwerp is “binne die verantwoordelikhede” van die munisipaliteit moet wees en gerig wees na 'n openbare doel.

“As ons dus die vraag wil verwag, is dit nie geskik vir vaste eiendomspekulasie of vir die skep van luukse behuising nie, want dit is duidelik nie 'n bestemming wat binne die munisipaliteite se verantwoordelikhede val nie”, het hy uitgelig.

As die bestuur van die voorgestelde eiendomme aan Estamo val, kan dit slegs beswaar maak as die projek wat deur die munisipaliteit aangebied word nie aan die openbare belang voldoen nie of as daar reeds 'n dreigende openbare projek vir daardie eiendom is.

Die nuwe regime, 'n plaaslike inisiatief, maak dit moontlik om die gebruik van duisende openbare eiendomme in die staat te versnel wat tans ongebruik is vir openbare behuising of ander projekte, het hy bygevoeg.

“Bekostigbare behuising sal natuurlik verkies word en die belangrikste van hierdie beoogde gebruike, gefinansier met die hulpbronne van die projek self. Dit elimineer in die geringste nie die verantwoordelikheid van die staat vir die inspuiting van openbare eiendomme in die mark nie, en ook nie vir die oplossing van 'n behuisingskrisis wat jare lank vererger het, gevolg deur verkeerde of ongeïmplementeerde beleide,” het hy

uitgelig.