“Die appèl word as heeltemal ongegrond beskou, en behou in sy geheel die skuldiging van die appeller [TAP] met 'n boete van 50 000 euro vir die voorsiening, doelbewus, van die voorsiening van die voorsiening van die administratiewe oortreding, [...] bevestig in die skending van die plig om inligting met kwaliteit bekend te maak”, lui die Mededingshofuitspraak van 8 April en hierdie week deur die CMVM vrygestel.

Die boete wat die CMVM op TAP opgelê het omdat dit 'onware' inligting verskaf het oor die vertrek van die voormalige administrateur Alexandra Reis.

“Die inligting wat TAP in die verklaring van 4 Februarie 2022 bekend gemaak het, was nie waar nie, aangesien dit nie die ooreenkoms tussen TAP en Alexandra Reis genoem het nie en die begeerte van albei om bestaande kontraktuele verhoudings te beëindig na 'n onderhandelingsproses wat deur TAP begin is nie, aangesien die gebruik van die uitdrukking 'afstand' ooreenstem met 'n dubbelsinnige term wat ontvangers van die inligting onmiddellik toegelaat het om die werklikheid te ken nie. naamlik die bestaan van 'n ondertekende ooreenkoms tussen TAP en Alexandra Reis”, lees die nota wat op 29 November deur CMVM gepubli

seer is.

Hierdie saak het openbaar geword in 'n tyd toe Alexandra Reis reeds minister van buitelandse sake vir die tesourie in die span van minister Fernando Medina was en gelei het tot die oprigting van 'n parlementêre ondersoekommissie.

Die CMVM het beskou dat TAP se gedrag “doelbewus, die plig om kwaliteitsinligting bekend te maak” oortree, wat 'n baie ernstige oortreding is, strafbaar met 'n boete van tussen 25 000 en 5 000 000 000 euro.