Die maatreël is die resultaat van die “Healthy Beach” -program, met die ligging en plasing van die torings wat uitgevoer word deur 'n maatskappy wat deur die munisipaliteit gehuur is, met die samewerking en monitering van die Rocha Rescue Association.