INE dui aan dat “aan die begin van 2024 steeds historiese hoogtepunte in maandelikse passasiersgetalle by nasionale lughawens was”, met 'n gemiddeld van 101,5 duisend passasiers wat in April per dag afval het (bo die daaglikse gemiddelde van April 2023).

Alleen in April het nasionale lughawens 6.0 miljoen passasiers hanteer (2.3% meer jaar op jaar).

Passasierbeweging op die nasionale lughawe hou rekord van maandelike geskiedkundige maksimum - April 2024 https://t.co/2O6xc0UAC1 #ine #destaquedoine #transportes T

ussen Januarie en April was Frankryk die belangrikste land van herkoms en bestemming vir vlugte, hoewel daar 'n daling was in die aantal passasiers wat afgestaan het (-2.4%) en aan boord (-2.4%) in vergelyking met dieselfde tydperk van 2023. Die Verenigde Koninkryk en Spanje het onderskeidelik tweede en derde posisie beset, Duitsland vierde en Italië vyfde.

T@@

og het Lissabon-lughawe in die eerste vier maande van 2024 53,4% van die totale passasiers hanteer (10,5 miljoen, 'n jaar-tot-jaar variasie van 5,2%) en Porto-lughawe 23,0% van die totaal (4. 5 miljoen passasiers, 5,6% meer jaar-tot-jaar). Faro-lughawe het 2,1 miljoen passasiers hanteer (verandering van 2,4%

).