In die brief waarsku die FPF Pedro Dias “oor die impak wat die besluit oor die einde van die uitdrukking van belangstelling in die regularisasie van buitelanders in Portugal op die registrasie van professionele spelers vir die volgende seisoen kan hê”.

Die FPF herinner die regeringsamptenaar aan dat die registrasievensters “slegs twaalf weke lank is in die somer en vier in die winter” en bevraagteken die moontlikheid “om 'n reeds voorbepaalde uitsonderingsregime te gebruik”, soos genoem in paragraaf c) van paragraaf 1 van die artikel 123 van Wet nr. 23/2007, van 4 Julie.

Volgens dieselfde bron probeer die FPF al die inligting versamel rakende die veranderinge wat die nuwe dekreet-wet van 3 Junie in die registrasie van buitelanders sal inbring, “om so gou as moontlik die klubs wat van plan is om buitelandse praktisyns te bring, in kennis te stel”.

Die nuwe reëls vir immigrasie in Portugal het op 3 Junie in werking getree in 'n dekreet-wet wat wet nr. 23/2007 van 4 Julie gewysig het, wat verblyfpermitprosedures herroep op grond van uitdrukkings van belang.

'N Wysiging van 2017 aan die wet oor buitelanders toegelaat, deur 'n uitdrukking van belang, die regulering van verblyf op nasionale gebied deur die uitoefening van 'n ondergeskikte of onafhanklike professionele aktiwiteit, sonder 'n geldige visum vir daardie doel, ingevolge dele van artikels 88 en 89.

In die dekreet-wet wat nou gepubliseer is, is die regering van mening dat die “moontlikheid om immigrante wat nie in besit was van 'n konsulêre verblyfvisum te reguleer nie” 'n “onreflektiewe” maatreël was, wat “die beginsels wat Portugal en Europese vennote in die Schengen-gebied aanvaar word” in gedrang gebring het.

Na toegang sal dit moontlik wees om die “algemene regime vir die verkryging van verblyfpermitte in te gaan, met die registrasie van uitdrukking van belange en die blote belofte van 'n dienskontrak voldoende is vir hierdie doel”.

Die diploma beveel dus die “herroeping van verblyfmagtigingsinstrumente gebaseer op die blote uitdrukking van belang, wat egter die situasie van buitelandse burgers wat reeds verblyfmagtigingsprosedures ingevolge daardie instrumente begin het, te beskerm”.