Op die spel is die 4 000 huise wat binne die raamwerk van publiek-private vennootskappe beplan word, wat ongebou kan bly as daar geen ooreenkoms is oor die huur wat geïmplementeer moet word nie.

Filipa Roseta (PSD), aan die kant van die 5de konferensie vir vaste eiendomsbevordering, waarin sy 'n spreker was, het haar “angs” bely in die gesig van die huidige “inpasse”, tussen, andersyds, die opposisie in die munisipaliteit, wat laer huur wil hê, en eiendomsontwikkelaars, wat hoër huur wil hê.

“Wat ek op hierdie oomblik nodig gehad het, is basies 'n eenvoudige ding, is dat die promotors 'n bietjie verlaag wat hulle nodig het en dat die opposisie 'n bietjie moet verhoog wat nodig is,” het sy opgesom.

Met ander woorde, daar moet “'n belyning wees tussen die inkomste wat lewensvatbaar is en die inkomste wat winsgewend is”.

As dit nie gebeur nie, is daar 'n risiko om die vierduisend huise wat binne die omvang van publiek-private vennootskappe beplan word “ongebou” te laat, “omdat die raad nie die geld het om meer as die drieduisend” nuwe openbare huise te bou wat voorgestel is, gefinansier deur die Herstel- en Veiligtigheidsplan (PRR, Europese fondse).

“Ons het dit regtig nodig in Lissabon, anders sal ons oor tien jaar kyk en daardie vierduisend huise sal nie gebou word nie. Om reeds drieduisend te bereik, is 'n wrede poging wat ons doen, nou sal die ander ophang word,” het sy gewaarsku.

Voor die driehonderd deelnemers aan die konferensie het Filipa Roseta 'n “groot beroep” aan promotors gelaat om met vennootskappe vorentoe te beweeg.