GNR selvensi lausunnossaan, että 6.-12. maaliskuuta koko mantereella toteutettu RoadPol-tarkastusoperaatio kattoi 41 217 kuljettajaa ja kirjasi 754 hallinnollista rikkomusta.

Turvavöiden virheellinen käyttö tai puuttuminen vastasi 680:tä näistä rikkomuksista, kun taas turvavöiden ja/tai lasten turvajärjestelmien puuttuminen tai sopimaton käyttö aiheutti 74 rikkomusta tarkastuksen aikana aluekomennuskuntien sotilaiden ja UNT:n (National Unity of Transit) sotilaiden toimesta.

GNR selitti tarkastusoperaation käynnistämisen yhteydessä, että aloitteen tavoitteena oli parantaa liikenneturvallisuutta ja liikennesääntöjen noudattamista. Vuonna 2022 tarkastettiin noin 20 292 rikkomusta, jotka liittyivät turvavöiden ja lasten turvajärjestelmien puuttumiseen tai virheelliseen käyttöön.