Maria do Céu Antunesin mukaan toimenpide, joka toteutetaan siten, että tuotteisiin tai niiden pakkauksiin sijoitetaan kyseinen sinetti, on osa ministeriön valvoman Hintojen seurantakeskuksen aloitetta, jossa arvioidaan avoimuutta maatalous- ja elintarvikealan koko arvoketjussa.

"Meidän on tunnistettava ongelmat ja toteutettava toimenpiteitä, joilla koko elintarvikeketjusta tehdään oikeudenmukainen järjestelmä viljelijöille, jalostukselle, kuljetuksille, suurille ja pienille vähittäiskauppiaille ja kuluttajille", sanoi virkamies.

Ministeri huomautti, että tämä reilun hinnan varmentava symboli, joka etenee sen jälkeen, kun seurantakeskuksen arviot ovat tiedossa, myöhemmin tänä vuonna, takaa, "että kukaan ei kärsi tappioita ja että koko elintarvikeketjun kestävyyden edellytykset on luotu".

"Uskomme, että tämän ansiosta kuluttaja voi supermarketissa ostaessaan valita vakaasti, että ketään ei ole jätetty jälkeen", lisäsi ministeri.

Maria do Céu Antunes takasi, että hallitus jatkaa työtään "oikeudenmukaisen ketjun luomiseksi", vaikka myöntääkin, että vielä on joitakin epäsymmetrisyyksiä, nimittäin maanviljelijöiden tulojen menetys, jota ministeriö lupaa tukea.

"Tiedot osoittavat, että tuotannossa maanviljelijöiden tulot ovat laskeneet noin 14 prosenttia, mikä johtuu pääasiassa tuotantokustannusten noususta. Alalle myönnettävää tukea on jo lisätty 2,6 prosenttia, mutta se ei vielä riitä estämään tulojen vähenemistä".

Ministeri takasi, että Euroopan komission kanssa neuvotellaan edelleen lisätukivaroista, joilla torjutaan alaankin vaikuttavaa inflaatiokriisiä, ja että niitä täydennetään valtion talousarviosta myönnettävillä määrärahoilla.

"Säännöllisen tuen lisäksi tiedämme, että nämä ylimääräiset tuet eivät välttämättä riitä kumoamaan näiden peräkkäisten kriisien vaikutusta tuotantoon ja kuluttajiin. Siksi teemme kaikkemme lievittääksemme näitä vaikutuksia", Maria do Céu Antunes vakuutti.


Hintojen jäädyttäminen?


Mitä tulee mahdollisuuteen luoda lisäsuojaa kuluttajille esimerkiksi jäädyttämällä välttämättömien tuotteiden hinnat, ministeri katsoi, että on "liian aikaista puhua konkreettisista toimenpiteistä".

"Emme voi luoda odotuksia, joihin emme voi vastata. Lisäksi se voi luoda edellytyksiä elintarvikeketjun eri osien erottamiselle toisistaan ja niiden asettamiselle vastakkain. Kyse on kaikkien ongelmasta, johon meidän kaikkien on osallistuttava, jotta saamme kestäviä vastauksia", hän lisäsi.

Maatalous- ja elintarvikeministeri ilmoitti, että 22. maaliskuuta järjestetään elintarvikeketjun suhteiden seurantafoorumin (PARCA) kokous, jossa ovat edustettuina maatalous- ja taloushallinnon alat sekä kaikki ketjun osat tuotannosta jakeluun.

Ministeri mainitsi myös, että PARCA:n yhteyteen perustetaan pysyvä alakomitea, jossa on edustus eri elimistä ja jonka tehtävänä on "tarkastella, mitä koko [maatalous- ja elintarvikeketjussa] tapahtuu, ja tehdä konkreettisia ehdotuksia, jotka johtavat poliittisiin toimenpiteisiin".