"Ei ole mitään järkeä, että kun nykyiset SEF-tarkastajat siirtyvät PJ:n erityisrikostutkintaosastolle, vähemmän kokemusta omaavat tarkastajat ansaitsevat enemmän kuin siirretyt työntekijät, joilla on enemmän palvelusvuosia", sanoi SEF:n tutkimus- ja tarkastusalan ammattiyhdistyksen puheenjohtaja.

Hallitus julkaisi tällä viikolla asetusluonnoksen, jolla säännellään työntekijöiden siirtämistä SEF:stä PJ:hen, rekisteri- ja notaaripalveluinstituuttiin (IRN) ja tulevaan Portugalin maahanmuutto- ja turvapaikkavirastoon ( APMA) SEF:n rakenneuudistuksen yhteydessä.

Uusi laki aloittaa ammattiliittojen neuvotteluprosessin virallisen vaiheen, ja SEF:n lakkauttamisprosessi saatetaan päätökseen ministerineuvoston kokouksessa tapahtuvalla lopullisella hyväksymisellä.

Tarkastajien ammattiliitto katsoo, että lakiesitys, jolla säännellään tarkastajien siirtämistä SEF:stä PJ:hen, ei takaa periaatetta "sama työ, sama palkka", ja se on "punainen lanka", jota on noudatettava ja josta ammattiliitto "tekee kunniaa hallituksen kanssa käytävissä neuvotteluissa", joita käydään tästä lähtien.

Acácio Pereira sanoi, että "SEF-tarkastajat, jotka siirretään PJ:hen, sijoitetaan vastaaville tasoille PJ:n erityisrikostutkinnan uralla, ja näillä tasoilla on kunnioitettava täysin niitä palvelusvuosia, jotka he ovat jo suorittaneet SEF-tarkastajina".

"Ei ole mitään järkeä, että samoilla tasoilla oikeuslaitoksen poliisissa jotkut tarkastajat, joilla on vähemmän uravuosia, ansaitsevat enemmän kuin toiset, joilla on enemmän palvelusvuosia, vain siksi, että jälkimmäiset ovat juuri tulleet SEF:stä", selitti johtaja. union.

SEF:n tutkinta- ja tarkastusuralla on tällä hetkellä noin 900 tarkastajaa ja lähes sata eläkkeelle jäävää.

Yleisen ja tietotekniikan uran työntekijät olisi jaettava IRN:n ja APMA:n kesken.

SEF:n rakenneuudistuksen myötä tarkastajat voivat jäädä enintään kahdeksi vuodeksi ilma- ja merirajatarkastustehtäviin, jotka siirtyvät PSP:n ja GNR:n vastuulle.

Sisäasiainministeriö (MAI) selitti tiedotteessaan, että SEF:n tarkastajat jatkavat tehtäviensä hoitamista ilma- ja merirajatarkastusasemilla, vaikka heidät siirretäänkin PJ:n alaisuuteen.

MAI:n mukaan nämä tarkastajat jatkavat GNR:n ja PSP:n osien kouluttamista rajavalvonnassa, ja heillä on oikeus alkuperäiseen palkkaan ja alkuperäiseen korvaukseen sekä tässä jakojärjestelmässä suoritetun palvelusajan laskemiseen.

SEF:n rakenneuudistuksen myötä poliisitehtävät siirtyvät PSP:lle, GNR:lle ja PJ:lle, kun taas nykyiset ulkomaalaisia koskevat hallinnolliset tehtävät siirtyvät APMA:lle ja rekisteröinti- ja notaarilaitokselle.

SEF:n rakenneuudistuksesta päätti edellinen hallitus, ja tasavallan parlamentti hyväksyi sen marraskuussa 2021, kun sitä oli jo kahdesti lykätty.