Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava alueellinen sihteeri Humberto Vasconcelos selitti, että 119 miljoonaa euroa on peräisin yhteisön varoista ja 21 miljoonaa euroa alueen talousarviosta.

Humberto Vasconcelos puhui Madeiran lakiasäätävän kokouksen täysistunnossa, jossa hän esitteli tänään ehdotuksen alueelliseksi lainsäädännölliseksi asetukseksi, jossa määritellään ehdot Portugalin yhteisen maatalouspolitiikan strategisen suunnitelman toimintalinjan F soveltamiselle itsehallintoalueella.

Virkamies huomautti, että pienten maatalousinvestointien tuen enimmäismäärä "on 10-20 000 euroa" ja keskisuurten investointien tuki on 20-100 000 euroa.

Humberto Vasconcelos puolusti, että kyseessä on "Madeiran maatalousalalle erittäin tärkeä tutkintotodistus", ja muistutti, että se on osa kansallista hallintoa, jolla "pyritään edistämään entistä kestävämpää maa- ja metsätaloustoimintaa kaikilla Portugalin alueilla".

Asiakirjan arvioinnin aikana sosialistien edustaja Sílvia Silva syytti aluehallitusta (PSD/CDS-PP) strategian puutteesta ja huomautti, että yhteisön varoja "ei ole puuttunut".

Yhdessä kansan puolesta -puolueen (JPP) edustaja Rafael Nunes puolestaan katsoi, että "yhteisörahoituksen lisäksi" "tarvitaan aluehallituksen uutta asennetta".

Samassa mielessä PCP:n ainoa edustaja Ricardo Lume kritisoi sitä, että Madeira hyödyntää "yhteisön varoja ei takaamaan parempaa hyötyä maanviljelijöille vaan antamaan voittoa välittäjille".