Brysselissä pidetyn Euroopan unionin (EU) ulko- ja puolustusministerien kokouksen päätteeksi Helena Carreiras käytti samoja sanoja kuin Josep Borrell hieman aiemmin ja kutsui sopimusta tykistötarvikkeiden hankkimisesta Ukrainan sotilaallisen tuen lisäämiseksi "historialliseksi päätökseksi" aikana, jolloin Moskovassa on meneillään suurhyökkäys, jolla se yrittää vallata lisää alueita valloitetusta maasta.

Ministerin mukaan Portugali on yksi niistä 18 maasta, jotka osallistuvat Euroopan puolustusviraston hankkeeseen, joka koskee tykistön ampumatarvikkeiden yhteishankintaa: yksi osa on tarkoitettu Ukrainan avustamisen jatkamiseen, josta jäsenvaltiot saavat korvausta "50-60 prosenttia", ja toinen osa varastojen palauttamiseen.

Helena Carreiras täsmensi, että on olemassa "merkittävä 1 000 miljoonan euron rahoituskehys", jolla "korvataan hankintaan osallistuville valtioille".

Samalla Euroopan unioni haluaa "edistää" ampumatarvikkeiden tuotantoa ja "korjata tämän teollisen kapasiteetin vajeen", joka on ministerin mukaan seurausta vuosikymmeniä kestäneestä investoimattomuudesta unionin eri maiden puolustukseen, koska mantereella ei ollut näköpiirissä tämän kokoluokan sotaa.

"On tehty työtä sekä inventaarion että kunkin valtion ja teollisuuden mahdollisuuksien selvittämiseksi, jotta saadaan käsitys siitä, mitä on mahdollista tehdä", hän sanoi.

Sopimus oli jo saanut poliittisen hyväksynnän EU:n puolustusministerien epävirallisessa kokouksessa Tukholmassa (Ruotsi) kaksi viikkoa sitten, ja nyt puuttuu enää Eurooppa-neuvoston lopullinen hyväksyntä.

Portugalin Ukrainaan toimittamista ammuksista Helena Carreiras sanoi, että maa on jo toimittanut 2 000 kranaatinheittimen 120-millimetristä ammusta: "Meidän 'varastomme' ovat pienentyneet, kuten muidenkin maiden varastot, ei ole laajennettua kapasiteettia ampumatarvikkeiden toimittamiseen."


Aiheeseen liittyviä artikkeleita: "Miehistö, joka ei ole tehnyt mitään, mutta joka ei ole tehnyt mitään..: