Kansallisen tilastokeskuksen(INE) mukaan olemassa olevien asuntojen hintojen keskimääräinen vuotuinen nousu (13,9 %) ylitti uusien asuntojen hintojen nousun (8,7 %).

Vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä IPHab:n vuosimuutos oli 11,3 %, 1,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä.

Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä olemassa olevien asuntojen hintojen kasvu oli suurempaa kuin uusien asuntojen hintojen kasvu, 12,7 % ja 7,1 %.

Vuonna 2022 tehtiin 167 900 asuntokauppaa, mikä on 1,3 % enemmän kuin vuonna 2021, ja arvoltaan kauppojen arvo oli 31 800 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 13,1 %:n kasvua edelliseen vuoteen verrattuna.

Luokittain olemassa olevien asuntojen osalta kauppojen määrä väheni 0,1 % ja arvo kasvoi 11,6 %, kun taas uusien asuntojen osalta kauppojen määrä kasvoi 8,5 % ja arvo 18,2 %.

Vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä myytiin 38 526 asuntoa, mikä on -16,0 % vähemmän kuin vuoden 2021 samalla neljänneksellä ja 8,8 % vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä.

Vuoden 2022 kolmen viimeisen kuukauden aikana asuntokauppoja tehtiin yhteensä 7 400 miljoonan euron arvosta, 10,5 % vähemmän kuin vuoden 2021 vastaavana aikana.

Vuonna 2022 tehtiin 10 722 asuntokauppaa yhteensä 3 600 miljoonalla eurolla ostajille, joiden verotuksellinen kotipaikka on muualla kuin kansallisella alueella, mikä vastaa 20,2 %:n ja 25,3 %:n kasvua sekä lukumäärän että arvon osalta vuoteen 2021 verrattuna.