Kansallisen koulutusliiton(FNE) tietojen mukaan yhdeksän ammattiyhdistysjärjestöä ottavat vastaan Euroopan komission Lissabonissa sijaitsevan edustuston koordinaattori ja apulaiskoordinaattori, joille ne ilmoittavat "jatkuvasta epätasa-arvosta".

"Erityisesti suhteessa opettajiin, joilla on määräaikainen työsopimus, mutta myös henkilökunnan opettajien keskuudessa, uralla ja opettajien sijoittumiskilpailuissa tapahtuvien ohitusten osalta", FNE sanoo.

Ne käsittelevät myös muita kysymyksiä, kuten "rajoituksia ammattiyhdistystoiminnan harjoittamiselle, kun joissakin kouluissa määrätään vähimmäispalveluja, kun ammattiyhdistysten kokouksia pidetään, ja lakko-oikeutta".

Ammattiliitot ymmärtävät, että on "tilaa toimenpiteille, joita eurooppalaiset elimet voivat kehittää", vaikka ne katsovatkin, että "opettajiin vaikuttavat ongelmat on ratkaistava kansallisen vallan elinten eli hallituksen ja tasavallan parlamentin toimesta".

"Euroopan parlamentin osalta yhteydenpito tapahtuu niiden poliittisten puolueiden kautta, jotka ovat valinneet Euroopan parlamentin jäseniä, ja tapaamisia on jo pyydetty kaikilta puolueilta; tämän tapaamisen tarkoituksena on antaa Euroopan komissiolle erilaisia tietoja, joissa pyydetään interventiota Portugalin hallituksen kanssa", FNE kertoo.

Ammattiliitot katsovat, että mahdollinen turvautuminen eurooppalaisiin oikeudellisiin elimiin on mahdollista vasta sen jälkeen, kun kansalliset elimet on käytetty loppuun, "joiden kanssa ne kehittävät välttämättömiä toimia, joiden avulla ne pyrkivät ratkaisemaan uran ohittamiseen liittyvät ongelmat sekä kyseenalaistamaan laittomat vähimmäispalvelut, jotka määrättiin opettajille lakkopäivinä".