Viime vuoden neljännellä vuosineljänneksellä annettujen päätöslauselmien mukaan ERS totesi, että Hospital da Luz, S.A. ja Hospital CUF Descobertas, molemmat Lissabonissa, sekä Hospital Privado da Boa Nova (Matosinhos) rikkoivat oikeutta saada ennakolta tietoa tarjotusta terveydenhuollosta perittävistä kokonaismaksuista ja että joissakin tapauksissa ne rajoittivat käyttäjien valinnanvapautta.

Hospital da Luz S.A.:n osalta ERS viittaa kymmeniin tapauksiin, jotka tapahtuivat Hospital da Luz - Lissabonin ja Hospital da Luz - Torres de Lisboan yksiköissä.

Se toteaa, että palveluntarjoajan toimet "eivät ole osoittautuneet riittäviksi ja tehokkaiksi" kaikkien valituksen tehneiden käyttäjien tiedonsaantioikeuksien, joissakin tapauksissa "täydellisen ja ehdottoman vastuuvapauden" ja valinnanvapauden turvaamiseksi, minkä vuoksi se on aloittanut hallinnollisen rikkomusmenettelyn.

Analysoiduista 13 tapauksesta ERS määräsi palveluntarjoajan tarkistamaan laskutuksen ja palauttamaan käyttäjille veloitetut summat, jotka olivat mainituissa tapauksissa yli 1 500 euroa.

Sääntelyviranomainen katsoo, että Hospital da Luz S.A.:n molemmat yksiköt ovat myös rikkoneet velvollisuuttaan pitää rekisteritietonsa ajan tasalla, eli tietoja sopimuksista ja yleissopimuksista, joiden haltijoina ne ovat.

Se varoittaa, että terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien olisi pidättäydyttävä esittämästä arvioita tai budjetteja keskeneräisistä hoitojaksoista, ja korostaa, että aina kun ei näytä olevan mahdollista arvioida kaikkia mahdollisesti käytettäviä toimia, kokeita, tarvikkeita tai lääkkeitä, "asiakkaille olisi selkeästi ilmoitettava tästä arvioinnin mahdottomuudesta ja varoitettava sen merkityksestä kokonaiskustannuksiin".

Kun kyseessä ovat sopimukset NHS:n, ADSE:n tai muiden julkisten tai yksityisten terveydenhuollon osajärjestelmien tai sairausvakuutuksen kanssa, sääntelyviranomainen toteaa, että palveluntarjoajien on "noudatettava erityistä huolellisuutta välittäessään tietoja ehdoista, jotka koskevat käyttäjien pääsyä niiden tarjoamiin terveydenhuoltopalveluihin".

"Olisi huolehdittava siitä, että käyttäjille tiedotetaan ennen terveydenhuollon tarjoamista täysimääräisesti yleissopimusten tai sopimusten olemassaolosta ja niiden sovellettavuudesta erityistapauksessa, erityisesti jos ehdotetut toimet kuuluvat vastaavien vakuutusten piiriin", sääntelyviranomainen kirjoittaa.

CUF Descobertasin sairaalan osalta ERS viittaa tapaukseen, jossa käyttäjälle esitettiin 7 000 euron suuruinen leikkausbudjetti ja myöhemmin hän sai maksettavakseen noin 17 000 euron suuruisen laskun.

Tässä tapauksessa ERS toteaa, että palveluntarjoaja "on kyseenalaistanut käyttäjien oikeudet ja oikeutetut edut", ennen kaikkea niiden velvoitteiden tasolla, jotka koskevat "täsmällisten, oikea-aikaisten ja avointen tietojen antamista" ennen terveydenhuollon tarjoamista.

Sääntelyviranomainen kertoo, että se on saanut tietoonsa 12 muuta samanlaista valitusta (laskutusongelmia) ja on määrännyt tarkistamaan kyseiset laskut ja palauttamaan aiheettomasti veloitetut summat, jotka edellä mainituissa tapauksissa ovat yli 21 000 euroa.

He pyysivät, että sairaala CUF Descobertas tarkistaa ja päivittää nykyiset menettelyt ja tekee tarvittavat korjaukset, ja koska jotkut ilmoitetut tapaukset osoittavat, että käyttäjien valinnanvapautta on loukattu, ERS määritteli vastaavan hallinnollisen rikosprosessin aloittamisen.

Lopuksi Boa Novan yksityissairaalan osalta todetaan, että on ilmennyt todisteita siitä, että palveluntarjoajan toiminta "on kyseenalaistanut käyttäjien oikeudet ja oikeutetut edut", jotka koskevat "täsmällisten, oikea-aikaisten ja avointen" tietojen antamista ennen terveydenhuollon tarjoamista, ja määrätään menettelyjen tarkistamisesta ja päivittämisestä, tarvittavien korjausten tekemisestä ja aiheettomasti perittyjen määrien palauttamisesta.

Koska havaittiin ainakin yksi tapaus, joka osoitti käyttäjän valinnanvapauden loukkaamista, päätettiin myös aloittaa hallinnollinen menettely.

"Käyttäjien olisi tiedettävä mahdollisimman tarkasti ja tarkasti heille ehdotetun hoidon ja toimenpiteen kokonaiskustannukset, jotta he voivat vahvistaa, onko heillä valmiudet vastata näistä kustannuksista itse tai jonkin osajärjestelmän tai vakuutussopimuksen kautta, jonka haltijina he ovat", sääntelyviranomainen korostaa.