"Tänään alkaa Azores Airlinesin myyntiprosessin virallistaminen. Ilmoitus lähetettiin virallisessa lehdessä, Diário da República -lehdessä ja Jornal das Comunidades -lehdessä (Virallinen lehti), joten ehdotusten jättämiselle on nyt 90 päivää aikaa", ilmoitti Azoreiden toimeenpanevan elimen valtiovarainministeri (PSD/CDS-PP/PPM).

Duarte Freitas puhui tänään lehdistötilaisuudessa, joka pidettiin valtiovarainministeriön päämajassa Ponta Delgadassa. Mukana olivat myös matkailusta, liikenteestä ja infrastruktuurista vastaava alueellinen sihteeri Berta Cabral ja SATA Holdingin pääjohtaja Luís Rodrigues.

Kuvernööri kertoi, että tuomariston puheenjohtajana toimii entinen talousministeri ja yliopistoprofessori Augusto Mateus ja että tuomariston jäseninä ovat myös José Alves (jonka on nimittänyt tilintarkastuslautakunta) ja Rui Medeiros (jonka molemmat ovat valinneet).

"Kesäkuun 20. päivään asti Azores Airlinesin ostosta kiinnostuneet voivat tehdä due diligence -tarkastuksen ja tutustua kaikkiin prosessia koskeviin tietoihin ja esittää ehdotuksensa", hän sanoi, sillä 90 päivää lasketaan ilmoituksen jättämisestä.

Valtiovarain-, suunnittelu- ja julkishallintosihteeri sanoi, että riskien ja korruption torjuntasuunnitelma on valmisteltu, koska tarjouskilpailun avaaminen on "toinen ratkaiseva askel SATA:n pelastamiseksi".

Duarte Freitas torjui sen, että prosessia haittaavat alueen poliittinen tilanne ja muutokset SATA Holdingin johdossa, jota johtaa Teresa Mafalda Gonçalves Luís Rodriguesin siirryttyä TAP:n palvelukseen.

"Alueen poliittinen tilanne ei vaikuta tähän prosessiin lainkaan. Sitä johdetaan jatkuvasti ylivoimaisen avoimesti ja asiantuntevasti. Kaikista näistä syistä on tärkeää, että hallitus varmistaa vakauden ja tavoitteidensa saavuttamisen", hän sanoi.

Virkamiesten esittämistä huolenaiheista, jotka koskivat eritelmiä (jotka estävät irtisanomiset 30 kuukauden ajan), aluesihteeri muistutti, että prosessin aikana käytiin "hyvin laajaa vuoropuhelua työntekijöiden edustajien kanssa", jonka tuloksena tehtiin "merkittäviä muutoksia" alustavasta ehdotuksesta ehdotettuihin eritelmiin.

Duarte Freitas täsmensi myös, että Azores Airlinesin vastuiden tulevaisuus "riippuu siitä, mitä mahdolliset ostajat pystyvät maksamaan" ja että tämä tilanne "ratkaistaan neuvotteluissa tuomariston ja mahdollisten kiinnostuneiden osapuolten kanssa".

"Meillä oli viime vuoden loppuun asti yhteydenottoja mahdollisilta sidosryhmiltä. Tämän vuoden alusta lähtien nämä mahdolliset kiinnostuneet tahot on kaikki ohjattu tarjouskilpailuun. Tarjouskilpailuprosessin yhteydessä emme puutu asiaan", hän sanoi.

Azorien hallitus paljasti 7. maaliskuuta, että Azores Airlinesin yksityistämistä koskevien eritelmien mukaan yhtiön osakepääomasta myydään "vähintään" 51 prosenttia ja "enintään" 85 prosenttia.

Euroopan komissio hyväksyi kesäkuussa Portugalin valtiontuen, jolla tuetaan lentoyhtiön rakenneuudistusta 453,25 miljoonalla eurolla lainoina ja valtiontakauksina ja jossa määrätään "korjaustoimenpiteistä", kuten rakenteen uudelleenjärjestelystä ja määräysvallan (51 prosentin) myymisestä Azores Airlinesissa, joka on SATA-konsernin yhtiö, joka vastaa yhteyksistä saariston ulkopuolelle.