Tariffien päivitys näkyi laskuissa, jotka alkoivat saapua kansalaisille maaliskuussa ja jotka koskivat tammikuun laskutusta, ja Faron vesi- ja jätehuoltoyhtiö(Fagar) selitti korotuksen johtuvan vesi- ja jätehuollon sääntelyelimen(ERSAR) määrityksistä ja palveluntarjoajien hintojen noususta.

Lehdistötilaisuudessa PS/Faro -puolueen johtaja Adérito Silva totesi kuitenkin, että "on paljon liikkumavaraa löytää jokin muu ratkaisu kuin tämä", ja väitti, että ERSAR:n lausunnossa, jonka se antoi Fagarin hinnankorotusehdotuksesta, se itse suosittelee käyttökustannusten vähentämistä.

"Lausunnossa ei sanota missään, että tariffia pitäisi muuttaa, päinvastoin, siinä viitataan siihen, että olisi harjoitettava huolellista hallintoa, vähennettävä kustannuksia ja tehostettava toimintaa", hän sanoi ja korosti, että korotukset ovat keskimäärin noin 25 prosenttia.

ERSARin 13. joulukuuta 2023 päivätyn ja PS:n toimittajille jakaman lausunnon mukaan yksikkö toteaa, että ehdotettu tariffi "johtaa vesihuoltopalvelun kustannusten liialliseen kattamiseen".

Adérito Silva piti "mahdottomana", että pandemian, sodan ja inflaation vallitessa "väestön etuja ei puolusteta", ja lisäsi, että ylimääräistä kuntakokousta pyydettiin keskustelemaan aiheesta.