Asiakirjassa, jonka Lusa-toimisto sai käyttöönsä, kaksisataa ESGIN:n opiskelijaa ilmaisi "tyytymättömyytensä ja huolensa Idanha-a-Novan kunnan ja Castelo Brancon nykyisten kuljetusten epävarmuudesta".

Tämä tilanne "estää siellä opiskelevia ja asuvia opiskelijoita liikkumasta kyseisinä aikoina ja erityisesti nauttimasta juuri siitä kunnasta [Idanha-a-Nova], jonka he valitsivat opiskellakseen".

Vetoomuksessa he ilmaisivat myös huolensa ESGINin tulevaisuudesta, "kun otetaan huomioon kyseisen oppilaitoksen opiskelijoiden ja opettajien lähes jatkuvat valitukset, jotka johtuvat liikkumismahdollisuuksien puutteesta ja erittäin puutteellisesta liikenneverkosta".

Lisäksi he korostivat, että "ylivoimainen enemmistö tulee ulkomailta", Idanha-a-Novasta ja ovat opiskelijoita maan muilta alueilta, jotka joutuvat muuttamaan näille muille alueille ja näiltä alueilta ilman tarvittavaa liikkuvuutta.

Asiakirjassa opiskelijat vahvistivat huolensa asiasta, jota he pitävät "ehdottoman välttämättömänä" ESGINin kestävyyden kannalta ja josta "syntyy vakava, vapaa ja valistunut tahto tuomita nykyinen tilanne, joka vaikuttaa täysin kestämättömältä heidän pysyvyytensä kannalta tässä koulussa ja kunnassa".

ESGIN on yksi Castelo Brancon ammattikorkeakoulun kuudesta koulusta. Kyseessä on julkinen korkeakoulu, joka aloitti toimintansa vuonna 1980.