Kunta toteaa lausunnossaan, että neuvoston yhteistyö kymmenien yritysten kanssa katujen sulkemisessa liikenteeltä, kaikenikäisten vapaa-ajan aktiviteettien edistämisessä ja kaupunkiliikenteen tärkeyttä käsittelevien tiedotustilaisuuksien järjestämisessä on osaltaan vaikuttanut palkinnon myöntämiseen.

"Kaupungin parannuksista korostamme koulubussihanketta kunnan kouluissa, pyöräteiden luomista, uusia pysäköintipaikkoja polkupyörille, kuten jaettu järjestelmä, jalankulkualueiden laajentaminen ja uudet viheralueet, julkisen liikenteen kaluston nykyaikaistaminen sähköajoneuvoille, nopeusrajoitusten alentaminen koulualueilla, olosuhteiden luominen liikuntarajoitteisille henkilöille ja turvallisempi tieinfrastruktuuri", hän lisää.

Valtuutettu Olga Pereira totesi, että kunta on tehnyt "erittäin intensiivistä työtä liikkuvuuden parantamiseksi Bragassa", ja palkinto on "jälleen yksi kannustin jatkaa työtä kohti yhä kestävämpää liikkuvuutta, jotta kaikkien elämänlaatu paranisi".

Olga Pereira korosti kunnan sitoutumista siihen, että kestävän kaupunkiliikenteen avulla luodaan paremmat suhteet ihmisten, yritysten sekä koulujen ja yliopistojen välille.

Olga Pereira korosti, että pyöräteitä rakennetaan, jotta kaupungilla olisi "25 kilometriä omia väyliä".

Investoinnit julkiseen liikenteeseen 13 sähköauton ja 25 maakaasuauton hankkimisen myötä olivat toinen valtuutetun käsittelemistä aiheista, ja hän lisäsi, että tänä vuonna hankitaan vielä 30 sähköbussia.