Euroopan unionin (EU ) neuvosto päätti tiistaina kieltää polttomoottorilla varustettujen uusien henkilöautojen myynnin vuodesta 2035 alkaen ja sallia vain hiilidioksidipäästöttömät autot.

Brysselissä kokoontuneet EU:n ympäristöministerit sopivat lisäksi, että vuosina 2030-2034 uusien autojen hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä 55 prosenttia vuoden 2021 tasosta.

Hyväksytyssä tekstissä säädetään lausuman mukaan myös "nollapäästöisiä ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja koskevasta sääntelykannustinjärjestelmästä, joka on voimassa vuodesta 2025 vuoden 2029 loppuun".

Osana tätä mekanismia, joka on osa "Fit for 55" -pakettia (tavoite 55), jos valmistaja saavuttaa tietyt nollapäästöisten ja vähäpäästöisten ajoneuvojen myyntiä koskevat vertailuarvot, se voidaan palkita lievemmillä CO2-päästötavoitteilla, joiden viitearvoksi on asetettu 25 prosenttia henkilöautojen ja 17 prosenttia pakettiautojen osalta.

Krediitit: Envato elements; Tekijä: donut3771;

Asiakirjassa käsitellään myös kysymystä ekologisista polttoaineista, ja siinä ennustetaan, että Euroopan komissio esittää "ehdotuksen sellaisten ajoneuvojen rekisteröinnistä, jotka toimivat yksinomaan hiilidioksidipäästöiltään neutraaleilla polttoaineilla, vuoden 2035 jälkeen EU:n lainsäädännön mukaisesti, laivaston normien soveltamisalan ulkopuolella ja EU:n ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisesti".

Tavoite 55 -paketti on joukko ehdotuksia, joiden tarkoituksena on tarkistaa ja ajantasaistaa EU:n lainsäädäntöä ja luoda uusia aloitteita sen varmistamiseksi, että EU:n politiikat ovat neuvoston ja Euroopan parlamentin sopimien ilmastotavoitteiden mukaisia.