Siviili-ilmailun sääntelyviranomainen toteaa lausunnossaan, että analysoituaan vuoden 2023 tarkistetun tariffiehdotuksen ja käyttäjien tekemät valitukset johtokunta päätti hyväksyä Concessionária do Serviço Público Airportin (ANA) tariffiehdotuksen lukuun ottamatta liikuntarajoitteisten henkilöiden (PMR) maksuja ja turvamaksuja, joiden osalta "havaittiin epäjohdonmukaisuuksia".

ANA:n tariffiehdotus hyväksyttiin Lissabonin ryhmän lentoasemien osalta, ja siinä korotettiin keskimäärin noin 7,59 prosenttia, ja Porton lentoaseman osalta, ja siinä korotettiin liikenne- ja avustajamaksuja 8,38 prosenttia asteikolla, joka sisältää inflaation vaikutuksen (7,10 prosenttia) ja vuoteen 2021 liittyvien arviointivirheiden takaisinperinnän, mutta joka kokonaisuutena osoittaa säänneltyjen maksujen keskimääräistä laskua noin -4,29 prosenttia.

Faron lentoaseman osalta hyväksytyn tariffiehdotuksen (PMR- ja turvamaksuja lukuun ottamatta) mukaan säänneltyjen maksujen keskimääräinen lasku on noin -5,26 prosenttia ja liikenne- ja maahuolintamaksujen nousu 7,10 prosenttia (vastaa inflaatiota).

Azorien lentoasemien (Ponta Delgada, Santa Maria, Horta ja Flores) osalta hyväksytyt säännellyt maksut nousevat keskimäärin 4,33 prosenttia.

Madeiran lentoasemilla (Funchal ja Porto Santo) säänneltyjen maksujen keskimääräinen kasvu on 5,88 prosenttia.

Bejan siviiliterminaalissa säännellyt maksut nousevat keskimäärin 5,34 prosenttia.


PMR-maksun osalta, joka on sama kaikilla ANA:n verkostoon kuuluvilla lentoasemilla, ANAC katsoi, että esitetyssä tariffiehdotuksessa "ei osoiteta, että suunnitellut keinot vastaavat arvioitua liikennemäärää, ja ANA:n on lähetettävä ANAC:lle huhtikuun puoliväliin mennessä 10 työpäivän kuluessa arviointia varten tarvittavat tiedot".

"Tämän vuoksi PMR-maksu pidetään väliaikaisesti 0,64 eurossa matkustajaa kohti, kunnes lopullinen päätös voidaan tehdä, sääntelyviranomainen toteaa lausunnossaan.

ANAC huomauttaa, että "jotkin esitetyt kustannusperustan korotukset herättävät epäilyjä niiden kohtuullisuudesta", ja kehottaa ANA:ta lähettämään 10 työpäivän kuluessa arviointia varten tarvittavat tiedot.

"Toistaiseksi asetuksella hyväksytty turvamaksu, joka on 3,54 euroa maksulliselta matkustajalta, pysyy siis voimassa".