EY:n raportin mukaan tiedot osoittavat merkittävää kasvua vuoteen 2020 verrattuna, jolloin EU:hun muutti arviolta 1,9 miljoonaa ihmistä EU:n ulkopuolisista maista ja noin 956 tuhatta ihmistä muutti EU:sta EU:n ulkopuoliseen maahan. Lisäksi 1,4 miljoonaa aiemmin yhdessä EU-maassa asunutta henkilöä muutti toiseen EU-maahan vuonna 2021 (1,2 miljoonaa vuonna 2020).

Vuonna 2021 EU:ssa oli arviolta 5 maahanmuuttajaa 1 000 asukasta kohti. Suhteessa asukaslukuun Luxemburgissa oli vuonna 2021 korkein maahanmuuttoprosentti (lähes 40 maahanmuuttajaa 1 000 asukasta kohti), ja seuraavina olivat Malta (35) ja Kypros (27). Sen sijaan Slovakiassa maahanmuutto oli vähäisintä, 1 maahanmuuttaja 1 000 asukasta kohti. Seuraavina tulevat Portugali ja Ranska, joissa kummassakin on 5 maahanmuuttajaa 1 000 asukasta kohti.


Ulkomailla syntynyt väestö


Tammikuun 1. päivänä 2022 lähes puolet (49,4 %) Luxemburgin väestöstä oli syntynyt ulkomailla. Tätä EU-maata seurasivat Malta (23,6 %) ja Kypros (22,7 %) EU:n jäsenmaina, joissa oli eniten ulkomailla syntyneitä. Sen sijaan pienimmät osuudet olivat Romaniassa (1,7 %), Puolassa (2,5 %) ja Bulgariassa (3,2 %).

Absoluuttisesti eniten ulkomailla syntyneitä kansalaisia (muista EU:n jäsenvaltioista ja EU:n ulkopuolisista maista) oli Saksassa (15,3 miljoonaa), Ranskassa (8,7 miljoonaa) ja Espanjassa (7,4 miljoonaa).

Suhteellisesti eniten toisessa EU-maassa syntyneitä kansalaisia oli Luxemburgissa (33,8 %), seuraavaksi eniten Kyproksella (10,6 %) ja Itävallassa (9,3 %). Myös Belgiassa ja Maltalla oli paljon muissa EU-maissa syntyneitä kansalaisia, kummassakin 7,9 prosenttia.

Joitakin muita mielenkiintoisia suuntauksia havaittiin: Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Kyproksella, Liettuassa, Puolassa ja Sloveniassa muualla kuin EU:ssa syntyneiden kansalaisten määrä kasvoi, kun taas muissa EU-maissa syntyneiden kansalaisten määrä väheni. Toisin oli Kroatiassa (hyvin pienessä määrin) ja Portugalissa, joissa muissa EU-maissa syntyneiden kansalaisten määrä kasvoi, mutta EU:n ulkopuolella syntyneiden kansalaisten määrä väheni.